Filozofická Fakulta

Moodle CUNI

Facebook

Aktuální publikace

Minarik, V narodnich barvachMaskotova Janotova, Mlyny

Státní magisterské zkoušky září 2018

Závaznou přihlášku ke státním magisterským zkouškám je třeba podat nejpozději do 12. července 2018, kontrola studijních povinností pak proběhne k 22. 8. 2018. Nejpozději v pondělí 13. srpna 2018 je nutné vložit elektronickou podobu práce do systému SIS. Ústav hospodářských a sociálních dějin požaduje odevzdání dvou vytištěných pracovních verzí v kroužkové vazbě. Tyto výtisky odevzdávejte na sekretariátu ÚHSD (případně přes podatelnu) rovněž nejpozději v pondělí 13. srpna 2018 v úředních hodinách. Termín konání zkoušek je 5.

Aktuality

Rozvrh UHSD na nadcházející zimní semestr je dostupný...

16. září 2018

Dne 17. 9. ruší prof. Štaif své konzultační hodiny.

Děkujeme za pochopení.

16. září 2018

V úterý 25. září 2018 se bude v hlavní budově (místnost 313) konat seminář o životě a díle...

15. září 2018

EDIT: Do 22. září 2018...

16. srpen 2018

V úterý 12. 5. na hlavní budově FF UK vystoupí prof. Wendy Goldman s přednáškou Starvation,...

12. květen 2018

Vážené studentky, vážení studenti,

Prácheňské muzeum v Písku připravuje na rok 2019...

19. duben 2018