Filozofická Fakulta

ÚHSD

Rozvrh ZS 2019

Výuka v zimním semestru 2019

 

VÝBĚROVÉ SEMINÁŘE

(bakalářské, diplomní, magisterské, specializační)

 

Semináře k hospodářským dějinám

Kód Předmět Vyučující Čas Místnost

AHSV10393

AHS400605

AHS400246

AHS588001-AHS588008

AHS660048 -AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Problémy hospodářských dějin se zaměřením na dějiny techniky, dopravy a komunikací v 18.-20. století

Jakubec

St 12:30-14:05 C/108

AHSV10393

AHS400607

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Ekonomika a česká/československá společnost ve 20. století

Jančík St 17:30-19:05 C/108

AHSV10393

AHS400606

AHS400248

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Svět podnikání a jeho proměny v 18.-20. století

Kubů Čt 15:50-17:25 C/108

AHSV10393

AHS400609

AHS400230

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Od tradičního hospodářství k současnému kapitalismu

Kubů

Štolleová

Čt 17:30-19:05

C/108

AHSV10393

AHS400611

AHS400612

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Od trhů a tržnic k obchodním domům a hypermarketům

Štolleová Po 14:10-15:45 C/108

 

Semináře k sociálním dějinám

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHSV10393

AHS588022

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Imaginace a každodenní život v Československu v evropském kontextu Dušková St 10:50-12:25 C/108

AHSV10393

AHS400603

AHS400249

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Sociální a kulturní dějiny 20. století

Pullmann

Út

17:30-19:05

C/105

AHSV10393

AHS400602

AHS400251

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Sociální stát a každodenní život ve 20. století

Rákosník

Čt

9:10-10:45

C/108

AHSV10393

AHS400604

AHS400252

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Myšlenkový svět obyvatel českých zemí ve 20. století: mezi nacionalismem, komunismem a demokracií.

Spurný

Čt

14:10-15:45

C/108

AHS100393

AHS400601

AHS400088

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Společenský život nejen v dlouhém 19. století

Štaif Út 09:10-10:45 C/117

AHSV10393

AHS588023

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Gender a sociální hnutí Šustrová Čt 10:50-12:25 C/109

 

Specializační přednášky:

Bakalářské studium

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie (přijatí do AR 2012/2013)

Předměty, jejichž kód je označen jako SP, jsou zakončeny kolokviem (Kv, 2 kredity). Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie - hospodářské a sociální dějiny (přijatí od AR 2013/2014)

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP1 (resp. PVP2), jsou zakončeny zápočtem (Z, 2 kredity, jednooborové studium)

Student či studentka navazujícího magisterského studia musí splnit 5 specializačních přednášek z hospodářských (PVP 1) a 5 ze sociálních dějin (PVP 2)

 

Hospodářské dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666368

AHS666369

AHSV20448

AHSV20449

AHS788021

AHS788022

Technická podstata industrializace v českých zemích

Efmertová Út 12:30-14:05 C/117

AHSV20446

AHSV20447

AHS666366

AHS666367

AHS788020

AHS788019

Nástroj prospěšný i vražedný. Kartelizace ve středoevropské perspektivě

Gecko

St 12:30-14:05

C/117

AHSV20452

AHSV20453

AHS666373

AHS666372

AHS788025

AHS788026

Metamorfózy slovenského autonomismu v meziválečném Československu
Jančík

St 14:10-15:45

 

C/117

 

pro ZS:

AHS666375

AHS666374

AHSV20454

AHSV20455

AHS788028

AHS788027

pro LS:

AHS666377

AHS666376

AHSV20456

AHSV20457

AHS788029

AHS788030

Pokrok a regrese v hospodářském životě 18.-21. století

Kubů

Štolleová

Gecko

Čt 10:50-12:25

C/105

 

Sociální dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666348

AHS666349

AHSV20428

AHSV20429

AHS788002

AHS788001

History of Racism

Barth

St 17:30-19:05

C/138

AHS666350

AHS666351

AHSV20431

AHSV20430

AHS788004

AHS788003

Geschichte der Bundesrepublik und der DDR
Barth

St 14:10-15:45

C/105

AHS666354

AHS666355

AHSV20434

AHSV20435

AHS788008

AHS788007

Imagination and Everyday Life in Postwar Czechoslovakia
Dušková

Po 15:50-17:25

C/105

AHS666360

AHS666361

AHSV20440

AHSV20441

AHS788013

AHS788014

Vybranné kapitoly z kulturních dějin
Nebřenský Čt 15:50-17:25
 P/208

AHS666364

AHS666363

AHSV20444

AHSV20445

AHS788015

AHS788016

Kapitoly z českých církevních dějin 20. století. Vybrané kontinuitní a diskontinuitní vývojové linie
Sklenář Út 15:50-17:25
 C/103
 

AHS666356

AHS666357

AHSV20436

AHSV20437

AHS788009

AHS788010

Soudobé české dějepisectví
Štverka Út 14:10-15:45
 C/137
 

AHS666358

AHS666359

AHSV20438

AHSV20439

AHS788011

AHS788012

Foucault´s Imaginarium
Štverka

Út 15:50-17:25

C/208
 

AHS666353

AHS666352

AHSV20432

AHSV20433

AHS788006

AHS788005


Gender a diktatura: Genderová perspektiva ve výzkumu autoritářských a totalitních režimů
Šustrová Čt 09:10-10:45
 C/117

AHS666370

AHS666371

AHSV20450

AHSV20451

AHS788024

AHS788023

Vždyť oni nám vlastně nadávají. Stěžovatelská kultura v normalizačním Československu (1969-1989) Vilímek

Po 09:10-10:45

C/117

AHS666382

AHS666383

AHSV20468

AHSV20469

AHS788035

AHS788036

Rusko 20. století. Doba politických a hospodářských extrémů Voráček St 17:30-19:05 C/105

 

Bakalářské studium

ZS 2019

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS100014

AHS111010

AHS222010

AHS100027

AHS110024

AHS188002

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – přednáška

Jakubec

Po 15:50-17:25 P/301

AHS222024

AHS111024

AHS100027

pro ZS:

AHS110025

pro LS:

AHS110026

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvičení

Štolleová

 

Gecko

Čt 15:50-17:25

St 15:50-17:25

C/105

 

C/105

AHS100013

AHS111011

AHS222011

AHS110027

AHS188005

Sociální dějiny od pol. 18. století do současnosti - přednáška

Štaif

Po 9:10-10:45

P/301

AHS222025

AHS111025

AHS100026

pro ZS:

AHS110097

pro LS:

AHS110098

Sociální dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvičení

Rákosník

 

Bernášek

 

Štaif

Čt 07:30-09:05

Po 14:10-15:45

Út 10:50-12:25

C/105

 

C/105

 

C/105

AHS222016

AHS111016 

Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 do současnosti – přednáška

Sommer

Rákosník

Spurný

Po 14:10-15:45

P/301

AHS111026

AHS222026 

Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 – cvičení

Šustrová

 

Sommer

 

Sommer

Čt 14:10-15:45

Út 14:10-15:45

Út 15:50-17:25

C/105

 

C/105

 

C/117

Navazující magisterské studium

 

Specializace - Hospodářské dějiny

ZS 2019

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666013

pro ZS:

AHS588012

pro LS:

AHS588013

Ideje, ekonomika, politika

Jančík St 15:50-17:25 C/117

AHS666015

pro ZS:

AHS588010

pro LS:

AHS588011

Hospodářské dějiny - fenomén moderní kultury

Jakubec

Drnek

St 10:50-12:25 C/117
AHS666014

Podnikání, produkce a konzum v moderní době

(pouze pro dobíhající mgr studenty ve staré akreditaci)

Kubů

Štolleová

Po 14:10-15:40 C/108

AHS666011

AHS666007

pro ZS:

AHS588014

pro LS:

AHS588015

Základní interpretační problémy hospodářských dějin

Kubů

Štolleová

Čt 12:30-14:05 C/117

pro ZS:

AHS666374

AHS666375

AHSV20454

AHSV20455

AHS788028

AHS788027

pro LS:

AHS666376

AHS666377

AHSV20457

AHSV20456

AHS788029

AHS788030

SP-Pokrok a regrese v hospodářském životě 18.-21. století

Kubů

Štolleová

Gecko

Čt 10:50-12:25 C/105

 

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – předn.
LS LS LS

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – cvičení
LS

LS

LS 

 

Specializace - Sociální dějiny

ZS 2019

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666010

pro ZS:

AHS666379

AHS666378

AHSV20458

AHSV20459

AHS788031

AHS788032

pro LS:

AHS666381

AHS666380

AHSV20460

AHSV20461

AHS788033

AHS788034

SP - Rozbor a četba klíčových textů sociálních dějin

Dušková

St 09:10-10:45 C/117

AHS666008

pro ZS:

AHS588016

pro LS:

AHS588017

Dějiny sociálních teorií
Rákosník Po 12:30-14:05 C/117

AHS666009

pro ZS:

AHS588020

pro LS:

AHS588021

Soudobé problémy sociálních dějin

Rákosník

Dušková

Po 14:10-15:45 C/117

AHS666006 

AHS666012

pro ZS:

AHS588018

pro LS:

AHS588019

Základní interpretační problémy sociálních dějin Štaif Po 10:50-12:25 C/117

 

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – předn. LS LS LS

 

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – cvičení LS LS LS

Aktuality

Upozorňujeme na CfP podzimní konference “Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern...

24. leden 2020

Dne 3. února 2020 ruší prof. Štaif své konzultační hodiny.

Děkujeme za pochopení.

22. leden 2020

Připomínáme možnost zúčastnit se anonymního studentského hodnocení výuky v právě proběhlém ZS...

21. leden 2020

V sekci O ústavu/Projekt rozvoje byla zveřejněna aktuální vize prof. Jakubce. K prostudování...

09. leden 2019