Filozofická Fakulta

ÚHSD

Rozvrh ZS 2017/2018

Přehledy na rozvrhovém portálu FF UK

Rozvrh v SIS

Bakalářské studium - jednooborové, dvouoborové

Navazující magisterské studium Historie - hospodářské dějiny (přijatí od AR 2013/2014): jednooborové, dvouoborové

Navazující magisterské studium Historie - sociální dějiny (přijatí od AR 2013/2014): jednooborové, dvouoborové

Základní informace k elektronickému zápisu naleznete zde

Semináře k hospodářským dějinám

Kód Předmět Vyučující Čas Místnost

AHSV10393

AHS400605

AHS400246

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Problémy hospodářských dějin se zaměřením na dějiny techniky, dopravy a komunikací v 18.-20. století

Jakubec st 12:30-14:05 C/108

AHSV10393

AHS400247

Bakalářský seminář, diplomní seminář

Československo v éře komunismu

Jančík st 15:50-17:25 C/108

AHSV10393

AHS400606

AHS400248

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Podnikatelé a podnikání v českých zemích 19. a 20. století

Kubů čt 15:50-17:25 C/108

AHSV10393

AHS400609

AHS400230

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Venkov mezi tradicí a modernitou

Kubů

Šouša

čt 17:30-19:05

C/108

AHSV10393

AHS400611

AHS400612

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Od trhů a tržnic k obchodním domům a hypermarketům: Spotřeba a její kultura v 19. a 20. století

Štolleová čt 9:10-9:45 C/117

 

Semináře k sociálním dějinám

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHSV10393

AHS400603

AHS400249

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Sociální a kulturní dějiny 20. století

Pullmann út 17:30-19:05 C/117

AHSV10393

AHS400602

AHS400251

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Sociální stát a každodenní život ve 20. století

Rákosník

čt 9:10-10:45

C/108

AHSV10393

AHS400604

AHS400252

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Myšlenkový svět obyvatel českých zemí ve 20. století: mezi nacionalismem, komunismem a demokracií.

Spurný bloková výuka

AHS100393

AHS400601

AHS400088

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Společenský život v nejen dlouhém 19. století

Štaif Út 09:10-10:45 C/117

 

Specializační přednášky:

Bakalářské studium

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie (přijatí do AR 2012/2013)

Předměty, jejichž kód je označen jako SP, jsou zakončeny kolokviem (Kv, 2 kredity). Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie - hospodářské a sociální dějiny (přijatí od AR 2013/2014)

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP1 (resp. PVP2), jsou zakončeny zápočtem (Z, 2 kredity, jednooborové studium) nebo kolokviem (Kv, 1 kredit, dvouoborové studium).

Hospodářské dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666273

AHSV20357

AHS666274

Budujeme lepší svět. Města poválečné Evropy a jejich sociálně ekonomické proměny od konce druhé světové války do konce 80. let 20. století

Burgerová út 12:30-14:05 C/306

AHS666021

AHSV20136

AHS666021

Průběh industrializace v českých zemích Efmertová

út 12:30-14:05

C/117

AHSV20355

AHS666272

AHS666271

Formy akumulace finančních prostředků a úvěrové zdroje českého podnikání v 19. a první polovině 20. století Hájek

st 17:30-19:05

 

C/117

 

AHSV10393

AHS400607

Ekonomika a česká/československá společnost ve 20. století

Jančík

st 14:10-15:45

C/105

AHS666270

AHSV20351

Kapitoly z dějin českého družstevnictví jako ekonomického, sociálního a politického fenoménu

Slavíček

čt 17:30 - 19:05

C/117

AHS666267

AHS666268

AHSV20351

Proměny alimentární kultury v Praze před první světovou válkou

Starcová čt 14:10-15:45 C/117

 

Sociální dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666265

AHS666266

AHSV20349

 Žena v 19. století: vzdělání a profese

Bahenská

st 9:10-10:45

C/117

AHS666250

AHSV20333

AHS666249

Der Este Weltkrieg

Barth

st 12:30-14:05

C/117

AHS666252

AHS666251

AHSV20335

History of National Socialism Barth

st 15:50-17:25

C/117

AHS666263

AHSV20347

AHS666264

Film and Political Authority in Central

and South-Eastern Europe

Cirniala

bloková výuka


AHS666262

AHSV20345

AHS666261

Uprchlíci – migrace – občanství: Vytváření hesel k projektu online Encyklopedie migrace Čapková

po 17:30-19:05

P/301

AHS666254

AHS666253

AHSV20337

Globální historie a dějiny globalizace

Holubec

pá 10:50-12:25

C/117

AHS666275

AHSV20359

AHSV20358

AHS666275

Výstavní seminář: teorie a praxe tvorby historických expozic Jareš

St   17:30-19:05

C/306

AHS666255

AHSV20339

AHS666256

Fotografie, modernita a střední Evropa

Machát

Pullmann

st 14:10-15:45

C/105

AHS666258

AHSV20339

AHS666257

Normalizace na gauči aneb Čechoslováci před televizní obrazovkou

Machát

Pullmann
út 15:50-17:25 C/306
AKM500170  Mezi tancem a slzami: Bollywoodská kinematografie jako případová studie populární kultury

Machek

po 15:50-17:25 H/18 (Hybernská)

AHS666259

AHSV20343

AHS666258

Charta 77 a její rezonance ve společnosti v letech 1977 až 2017

Vilímek

po 9:10-10:45 C/117

 

Bakalářské studium

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS100014

AHS111010

AHS222010

AHS100027

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – předn.

Kubů

po 15:50-17:25 P/301

AHS222024

AHS111024

AHS100027

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvič.

Jakubec

Štolleová

po 12:30-14:05

čt 15:50-17:25

C/105

 

C/117

AHS100013

AHS111011

AHS222011

Sociální dějiny od pol. 18. století do současnosti - předn.

Štaif

Po 9:10-10:45

P/301

AHS111025

 

AHS111024

 

AHS100013

Sociální dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvič.

Rákosník

 

Bernášek

 

Bernášek

čt 7:30-9:05

po 15:50-17:25

po 14:10-15:45

C/105

 

C/117

 

C/117

AHS222016

AHS111016 

Hospodářské a sociální dějiny od roku 1945 do souč. – předn.

Pullmann

Rákosník

po 14:10-15:45

P/301

AHS111026

AHS222026 

 

Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 – seminář

Kolář

Sommer

Sommer

st 7:30-9:05

út 14:10-15:45

út 15:50-17:25

C/105

C/117

C/117

 

Navazující magisterské studium:

Specializace - Hospodářské dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost
AHS666015

Hospodářské dějiny - fenomén moderní kultury

Jakubec

Drnek

st 10:50-12:25 C/117

AHS666013

AHS666166

AHS666167

Ideje, ekonomika, politika

Jančík

st 17:30-19:05 C/105
AHS666014 Podnikání, produkce a konzum v moderní době

Kubů

Štolleová

čt 10:50-12:25 C/117

AHS666011

AHS666007

Základní interpretační problémy hospodářských dějin

Kubů

Štolleová

čt 12:30 - 14:05 C/117

 

Specializace - Sociální dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666008

Dějiny sociálních teorií I Rákosník po 10:50-12:25 C/117

AHS666006

AHS666012

Základní interpretační problémy sociálních dějin
Štaif út 10:50-12:25 C/117
AHS666009 Soudobé problémy sociálních dějin

Pullmann

po 12:30-14:05 C/117
AHS666010  
Rozbor a četba klíčových textů sociálních dějin

Pullmann

Rákosník

po 17:30-19:05 C/117

Aktuality

Doc. Rákosník ruší v pondělí 15. 1. ze zdravotních důvodů své konzultační hodiny.

14. leden 2018

Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhne v Brně 5. ročník mezinárodní doktorandské konference...

29. Prosinec 2017

Muzeum Říčany nabízí práci ve vedení historické sekce muzea. Životopis a motivační dopis je...

18. Prosinec 2017

V pondělí 11. prosince se ve Šporkově paláci v Hybernské koná závěrečné kolokvium soutěže ...

30. Listopad 2017

Dovolujeme si vás informovat o vyhlášení veřejné sbírky Pomozme knihovně na podporu zničené...

04. říjen 2017

Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea nabízí neplacené stáže ve Sbírce Muzea...

29. březen 2017

Sekretářka katedry žádá studenty, aby v případě, že chtějí zapsat atestaci, kterou mají v indexu...

12. září 2016