Filozofická Fakulta

Moodle CUNI

Facebook

Aktuální publikace

Minarik, V narodnich barvachMaskotova Janotova, Mlyny

Státní magisterské zkoušky září 2018

Závaznou přihlášku ke státním magisterským zkouškám je třeba podat nejpozději do 12. července 2018, kontrola studijních povinností pak proběhne k 22. 8. 2018. Nejpozději v pondělí 13. srpna 2018 je nutné vložit elektronickou podobu práce do systému SIS. Ústav hospodářských a sociálních dějin požaduje odevzdání dvou vytištěných pracovních verzí v kroužkové vazbě. Tyto výtisky odevzdávejte na sekretariátu ÚHSD (případně přes podatelnu) rovněž nejpozději v pondělí 13. srpna 2018 v úředních hodinách. Termín konání zkoušek je 5.

Aktuality

Leibnitz-Institut für Europäische Geschichte vyhlásil výběrové řízení na doktorandské stipendium...

21. červen 2018

V úterý 12. 5. na hlavní budově FF UK vystoupí prof. Wendy Goldman s přednáškou Starvation,...

12. květen 2018

Vážené studentky, vážení studenti,

Prácheňské muzeum v Písku připravuje na rok 2019...

19. duben 2018

Do 15. 4. 2018 je možné posílat abstrakty pro workshop ...

04. březen 2018