Filozofická Fakulta

ÚHSD

PhDr. Radka Šustrová, Ph.D.

Odborný profil:Dr. Šustrová

Odborná asistentka, členka Semináře sociálních dějin

 • Dějiny sociálního státu
 • Gender a sociální hnutí
 • Dějiny nacionalismu a identit ve střední Evropě
 • Druhá světová válka, zvl. dějiny Protektorátu Čechy a Morava 

 

Kontakt:

Email: radka.sustrova(at)ff.cuni.cz

 

Curriculum Vitae:

2005–2011      Magisterské studium (Mgr.)  Historie – Politologie; FF UK

2012                Rigorózní zkouška (PhDr.); FF UK

2018                Doktorská dizertace (Ph.D.), Ústav českých dějin, FF UK

Od 2014          Výzkumná pracovnice, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Od 2019          Odborná asistentka, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

 

Výběrová bibliografie:

 

Vědecké monografie

 • Šustrová, Radka – Rákosník, Jakub. Rodina v zájmu státu: Populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918–1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. ISBN: 978-80-7422-378-5
 • Šustrová, Radka. Pod ochranou protektorátu: Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě: politika, každodennost a paměť, 1940–1945. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2012. ISBN 978-80-7308-424-0.

Redakce kolektivních monografií

 • Šustrová, Radka (ed.). Demokracie a socialismus: Dva programové dokumenty demokratické levice z první poloviny 20. století. Olomouc: Masarykova demokratická akademie - Burian a Tichák, s. r. o., 2018. ISBN 978-80-87274-48-4; 978-80-87348-35-2
 • Šustrová, Radka – Rákosník, Jakub (eds.). War Employment and Social Policies in the Protectorate Bohemia and Moravia 1939–1945. Praha : Filozofická fakulta, 2018. ISBN 978-80-7308-771-5
 • Šustrová, Radka – Hédlová, Luba (eds.). Česká paměť: Obraz národa a místa paměti. Praha : Academia – Památník Lidice, 2014. ISBN: 978-80-200-2411-4

Studie v kolektivních monografiích

 • Smetana, Vít – Šustrová, Radka, České země za druhé republiky a nacistické okupace, 1938-1945, In: Klápště, Jan – Šedivý, Ivan (eds.), Dějiny Česka, Praha: NLN, 2019, s. 251-281.
 • Šustrová, Radka: A Dilemma of Change and Cooperation: Labour and Social Policy in Bohemia and Moravia in the 1930s and 1940s, In: Nazism Across Borders: The Social Policies of the Third Reich and their Global Appeal, eds. Sandrine Kott, Kiran K. Patel, Oxford University Press, Series of the German Historical Institute, London 2018, ISBN: 9780198828969.
 • Šustrová, Radka: Schutz und Erziehung im volkspolitischen Kontext: Die Lager der Kinderlandverschickung im Protektorat Böhmen und Mähren, In: Jugend in der Tschechoslowakei: Konzepte und Lebenswelten (1918–1989)Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 7. bis 10. November 2013, Hrsg. von Christiane Brenner, Karl Braun, Tomáš Kasper. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht – Collegium Carolinum 2016, s. 209–234.
 • Šustrová, Radka ; Rákosník, Jakub. Privathaushalte im Spannungsfeld der Staatspolitik: Sozial- und Familienpolitik im Protektorat Böhmen und Mähren, In: Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Folge 7, 2013–2014, s. 305–320.
 • Šustrová, Radka ; Vajskebr, Jan. Niemeckie środki bezpieczeństwa na terenie Protektoratu Czech i Moraw przed i podczas ataku na Polskę, In: Kampania Polska ´39. Militarne i polityczne aspekty z perspektywy siedemdziesięciolecia. Jerzy Kirszak, Daniel Koreś (ed.). Wroclaw: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania. Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2011, s. 275–285.

Studie

 • Šustrová, Radka ; Rákosník, Jakub. Towards a Population Revolution? The Threat of Extinction and Family Policy in Czechoslovakia 1930s–1950s. Journal of Family History. Vol. 43, Issue 2, 2018, pp. 177–193.
 • Šustrová, Radka. Von der Gesudheitspflege zur politischen Kontrolle der Gesendheit: Das öffentlichen Gesundheitswesen und die Pflege der Kinder und Jugend im Protektorat Böhmen und Mähren. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, roč. 57, č. 2, 2017, s. 367–393.
 • Šustrová, Radka. “It Will Not Work without a Social Policy!” Research on Social Policy Practice on the Territory of the Protectorate of Bohemia and Moravia. Czech Journal of Contemporary History. Vol. II, 2014, s. 31–56.
 • Šustrová, Radka. “Bez sociální politiky to nejde!” K výzkumu sociálněpolitické praxe na území Protektorátu Čechy a Morava. Soudobé dějiny. 2013, roč. 20, č. 1–2, s. 40–64.
 • Šustrová, Radka. Dětský válečný prožitek: Říšské děti v programu KLV na území Protektorátu Čechy a Morava. Historie – Otázky – Problémy. 2010, č. 1, s. 137–150.

English

Aktuality

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY...

09. září 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. červenec 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. červen 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování...

16. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. březen 2020

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají výběrové řízení na stipendijní...

24. únor 2020

Srdečně Vás zveme na informační webináře programu FUBiS při Freie Universität Berlin, které...

23. únor 2020