Filozofická Fakulta

ÚHSD

Přijímací řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021 najdete na stránkách přijímacího řízení FF UK

Den otevřených dveří 

S případnými dotazy se obracejte výhradně na příslušné garanty přijímacího řízení (uvedeno níže).

Bakalářské studium

Obecné podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia

  1. Ke studiu může být přijat uchazeč/ka, který úspěšně ukončil/a úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání, které bylo ukončeno maturitní zkouškou.
  2. Uchazeč splní podmínky přijímacího řízení, které jsou stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu s §49, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.

Uchazeč prokáže hlubší znalosti českých a světových dějin od raného středověku do současnosti, všeobecně kulturně-politický přehled a doloží vlastní studium odborné literatury potvrzující náležitý zájem o obor.

Průběh přijímacího řízení

Elektronickou přihlášku si můžete podat od 1. 10. 2019 do 29. 2. 2020 

Zároveň je nutné do 29. 2. 2020 uhradit poplatek za přijímací řízení.

ZMĚNA ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2020/2021 V DŮSLEDKU EPIDEMIE COVID-19 PODLE ZMĚNY PŘ SCHVÁLENÉ AKADEMICKÝM SENÁTEM FF UK 14. 5. 2020

Přijímací zkouška je jednokolová – obsahuje část písemnou.

Popis přijímací zkoušky: písemná zkouška (doba trvání: 60 minut)
1) české dějiny
2) obecné/světové dějiny
3) všeobecný kulturně-politický přehled (celkem max.: 100 bodů)

Podmínky přijímacího řízení na bakalářský studijní obor Historie.

Přijímací řízení na bakalářský obor Historie pro rok 2020/2021 garantuje Ústav světových dějin.

Navazující magisterské studium

Obecné podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia.

  1. Ke studiu může být přijat uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a bakalářské studium.
  2. Uchazeč splní podmínky přijímacího řízení, které jsou stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu s §49, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.

Průběh přijímacího řízení

Elektronickou přihlášku si můžete podat od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020. Zároveň je nutné do 31. 3. 2020 uhradit poplatek za přijímací řízení.

ZMĚNA ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2020/2021 V DŮSLEDKU EPIDEMIE COVID-19 PODLE ZMĚNY PŘ SCHVÁLENÉ AKADEMICKÝM SENÁTEM FF UK 14. 5. 2020

Od přijímacích zkoušek bylo upuštěno.

Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za splnění následující podmínky (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7): předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.

Podmínky přijímacího řízení na obor Historie - Hospodářské a sociální dějiny.

Garant přijímacího řízení na obor Historie - hospodářské a sociální dějiny pro studium v akademickém roce 2020/2021: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph. D. 

 

Doktorské studium

Obecné podmínky přijímacího řízení do doktorského studia budou zveřejněny od 1. 12. 2019.

  1. Ke studiu může být přijat uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a magisterské studium.
  2. Uchazeč splní podmínky přijímacího řízení, které jsou stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu s §49, odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací zkouška je jednokolová a má podobu ústního pohovoru. 

Od 1. prosince 2019 do 30. dubna 2020 je možno podat elektronickou přihlášku.

Zároveň je nutno do 30. dubna 2020 uhradit administrativní poplatek za přijímací řízení.

Oborová rada Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK nenabízí konkrétní témata disertačních projektů, uchazečům umožňuje individuální volbu. Návrhy témat je třeba projednat s předsedou oborové rady prof. Ivanem Jakubcem.

Jednotlivé položky přijímacího pohovoru (max. 60 bodů) sestávají z: odborné rozpravy nad předloženým projektem disertační práce (max. 30 b.), posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (max. 15 b.), prokázaní znalostí ze studia odborné literatury (max. 15 b.).

Podmínky přijímacího řízení na obor Moderní hospodářské a sociální dějiny (prezenční/kombinované) (budou zveřejněny od 1. 12. 2019).

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách příjmacího řízení FF UK.


Garant přijímacího řízení na obor Moderní hospodářské a sociální dějiny pro studium v akademickém roce 2020/2021: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

Aktuality

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY...

09. září 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. červenec 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. červen 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování...

16. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. březen 2020

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají výběrové řízení na stipendijní...

24. únor 2020

Srdečně Vás zveme na informační webináře programu FUBiS při Freie Universität Berlin, které...

23. únor 2020