Filozofická Fakulta

ÚHSD

PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D.

Odborný profil:

Odborný asistent, člen Semináře hospodářských dějin

Odborné zaměření:

Moderní hospodářské dějiny

Business History

Monopolizace trhu

Transfer technologií

Dějiny vědy

Kontakt:

email: tomas.gecko@ff.cuni.cz

Curriculum Vitae:

2008–2011: Bakalářské studium (Bc.), Historie, FF UK

2011–2013: Magisterské studium (Mgr.), Historie, FF UK

2011–2015: Bakalářské studium (Bc.), Japonská studia, FF UK

2015: Rigorózní zkouška (PhDr.), Historie – hospodářské a sociální dějiny, FF UK

2013–2017: Doktorské studium (Ph.D.), Moderní hospodářské a sociální dějiny, FF UK

Od 2017: Vědecký pracovník, Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Od 2018: Odborný asistent, Ústav hospodářských a sociálních dějin, FF UK

Výběrová bibliografie:

Spoluautorství monografií

 • Jůnová Macková, Adéla – Žďárský, Pavel – Gecko, Tomáš. Korespondence Aloise Musila I: Alois Musil a počátky Orientálního ústavu v korespondenci "otců zakladatelů". Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019

Studie v impaktovaných časopisech

 • Gecko, Tomáš. „Kapitalismus blahobytu“ a „stát blahobytu“: Německé diskuze kapitalismu v perspektivě sociální péče o dělnictvo. Historická sociologie. 2020, roč. 12, č. 1, s. 107–119
 • Gecko, Tomáš. The Founding Generation of Japanese Scholars in the Czech Lands (1918–1968): Social Structure, the Academic Field, and Generational Dynamics. Archiv Orientální. 2019, Vol. 87, No. 3, pp. 537–567

Studie v ostatních odborných časopisech

 • Gecko, Tomáš. Československá vědecká diplomacie v Japonsku na pozadí transferu technologií: koncepty, strategie a aktéři (1957–1968). Práce z dějin Akademie věd. 2019, roč. 11, č. 1, s. 31–52
 • Gecko, Tomáš. Kartely v ekonomické diplomacii? Boj o trhy s vápnem na pozadí československo-německých hospodářských jednání (1920–1925). Paginae historiae: sborník Národního archivu. 2018, roč. 26, č. 1, s. 163–174
 • Gecko, Tomáš. „Outsiderem“ na trhu s cementem. Podnikatelské strategie Sasko-české továrny na portlandský cement v Čížkovicích (1898–1918). Ústecký sborník historický. 2016, č. 1, s. 67–82
 • Gecko, Tomáš. Competitors in the Same Boat. Business Strategies of the Leading Players on the Czechoslovak and Austrian Cement Markets (1918–1938). Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen - Prague Economic and Social History Papers. 2016, Vol. 23, No. 1, pp. 76–96
 • Gecko, Tomáš. "Akce Grygov". Neúspěšný pokus Baťova koncernu o průnik do cementářského průmyslu. Hospodářské dějiny. 2015, roč. 29, č. 1, s. 37-81
 • Gecko, Tomáš. Králův Dvůr ve stínu Perlmoosu. Konkurence a kooperace na předlitavském trhu s cementem před rokem 1918. Minulostí Berounska. 2015, roč. 19, č. 1, s. 11–47
 • Gecko, Tomáš. Úloha českých cementáren v předlitavských kartelech. Minulostí Berounska. 2014, roč. 17, s. 71–105

Kapitoly v odborných monografiích

 • Gecko, Tomáš. Domy vědeckých pracovníků (Liblice, Bechyně, Tupadly a Lanna). In Franc, Martin – Dvořáčková, Věra (eds.). Dějiny Československé akademie věd I: 1952–1964. Praha: Academia, 2019, s. 654–673
 • Gecko, Tomáš. Jan Filip. In Franc, Martin – Dvořáčková, Věra (eds.). Dějiny Československé akademie věd I: 1952–1964. Praha: Academia, 2019, s. 386–393
 • Gecko, Tomáš. Jaroslav Böhm. In Franc, Martin – Dvořáčková, Věra (eds.). Dějiny Československé akademie věd I: 1952–1964. Praha: Academia, 2019, s. 269–277
 • Gecko, Tomáš. Archivní prameny základem bádání? Možnosti a limity při výzkumu monopolizace československého a německého trhu s cementem (1918–1938). In Dufek Pavel (ed.). Obchodování v srdci Evropy: o dějinách a pramenech československo-německých hospodářských vztahů (1918-1992). Praha: Národní archiv, 2019, s. 108–118
 • Gecko, Tomáš. Od akciové společnosti k rodinné firmě. Úloha Maxmiliana Hergeta při zakládání cementárny v Radotíně u Prahy (1871–1874). In Hlavačka, Milan – Bek, Pavel (eds.). Rodinné podnikání v moderní době. Praha: Historický ústav AV ČR, 2018, s. 159–167
 • Gecko, Tomáš. Kartelizace cementářského průmyslu v kontextu hospodářských krizí v období let 1901-1938. Kubů, E. – Šouša, J. – Soukup, J. (ed.). Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století: Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace. Praha – Ostrava: Nová tiskárna Pelhřimov, 2015, s. 205–218
 • Gecko, Tomáš. Značka "Made in Czechoslovakia" v Zemi vycházejícího slunce: Propagační činnost první Československé republiky v meziválečném Japonsku. In Horák, Pavel; Boštík, Pavel; Karpíšek, Jaromír; Sturz, Zbyněk (eds.). České, slovenské a československé dějiny 20. století X. Ústí nad Orlicí: 0ftis, 2015, s. 69-76
 • Gecko, Tomáš. Pod bičem konkurence – vzestupy a pády krále stavebních hmot: Rudolf Barta starší (1868–1952). In Štolleová, Barbora; Jančík, Drahomír (eds.). Pivo, zbraně i tvarůžky: podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí. Praha: Maxdorf, 2014, s. 217-232

English

Aktuality

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY...

09. září 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. červenec 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. červen 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování...

16. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. březen 2020

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají výběrové řízení na stipendijní...

24. únor 2020

Srdečně Vás zveme na informační webináře programu FUBiS při Freie Universität Berlin, které...

23. únor 2020