Filozofická Fakulta

ÚHSD

Nabídka stáží v Národním muzeu - Sbírka dělnického hnutí

Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea nabízí neplacené stáže ve Sbírce Muzea dělnického hnutí
 
 
Knihovna sbírky Muzea dělnického hnutí

Datum: od 1. 4. nebo dle dohody

Náplň: spolupráce na základním zpracovávání knihovny, katalogizaci, evidenci

Uzávěrka: průběžně

Místo: Ústřední depozitář Terezín (50 min. autobusem z Prahy, aut. nádraží Praha-Holešovice)

Kontakt: jitka_gelnarova@nm.cz
 
Knihovna muzea dělnického hnutí ve správě Oddělení novodobých českých dějin čítá cca 20 tis. knih z období od pol. 19. století do roku 1989 v několika jazycích. Obsahuje texty významných představitelů dělnického hnutí v českých zemích, díla teoretiků marxismu a marxismu-leninismu, zahrnuje českou a slovenskou beletristickou produkci jako součást propagandy po roce 1948, metodické příručky a učební texty marxismu-leninismu, ale také cenné ukázky produkce domácích i zahraničních odpůrců komunistické diktatury, které režim monitoroval. 
 
  
Trojrozměrná sbírka Muzea dělnického hnutí

Datum: od 1. 4. nebo dle dohody

Náplň: spolupráce na základním zpracovávání muzejní sbírky a evidenci

Uzávěrka: průběžně

Místo: Ústřední depozitář Terezín (50 min. autobusem z autobusového nádraží Praha-Holešovice)

Kontakt: jolana_tothova@nm.cz
 
Sbírka Muzea dělnického hnutí je tvořena dílčími částmi Muzea Klementa Gottwalda, Muzea Julia Fučíka a Muzea V. I. Lenina. Časově lze Sbírku MDH zasadit do období od roku 1848 do 80. let 20. století s tím, že hlavní těžiště sbírky je 20. století a starší období je spíše okrajovým doložením počátků dělnického hnutí. Hlavní součástí muzejního fondu je podsbírka výtvarného umění – malby, kresby, grafika, plastiky, tisky, medaile; podsbírka plakátů a podsbírka praporů a vlajek. Co se týče jejich povahy, tak hlavním cílem sběru výtvarných děl bylo shromáždit díla zobrazující dělnickou a spolkovou činnost, jakož i osobnosti světového i národního komunistického a socialistického hnutí. Ve sbírce se tak nachází zcela explicitně propagandistická dobová díla, ovšem najdou se zde i díla odkazující k sociální či dělnické tvorbě 19. a 20. století, jejichž význam se překrýval s cílem budování sbírky. Dále je zde podsbírka řádů a vyznamenání, podsbírka předmětů z oboru militaria, podsbírka modelů a maket, podsbírka předmětů z oboru vědy, techniky a průmyslu, podsbírka filatelistická, podsbírka numismatická, podsbírka předmětů z oboru historie veřejného a spolkového života a volného času, podsbírka pohlednic, podsbírka darů.

Aktuality

Doc. Rákosník ruší v pondělí 15. 1. ze zdravotních důvodů své konzultační hodiny.

14. leden 2018

Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhne v Brně 5. ročník mezinárodní doktorandské konference...

29. Prosinec 2017

Muzeum Říčany nabízí práci ve vedení historické sekce muzea. Životopis a motivační dopis je...

18. Prosinec 2017

V pondělí 11. prosince se ve Šporkově paláci v Hybernské koná závěrečné kolokvium soutěže ...

30. Listopad 2017

Dovolujeme si vás informovat o vyhlášení veřejné sbírky Pomozme knihovně na podporu zničené...

04. říjen 2017

Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea nabízí neplacené stáže ve Sbírce Muzea...

29. březen 2017

Sekretářka katedry žádá studenty, aby v případě, že chtějí zapsat atestaci, kterou mají v indexu...

12. září 2016