Filozofická Fakulta

ÚHSD

Nabídka stáží v Národním muzeu - Sbírka dělnického hnutí

Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea nabízí neplacené stáže ve Sbírce Muzea dělnického hnutí
 
 
Knihovna sbírky Muzea dělnického hnutí

Datum: od 1. 4. nebo dle dohody

Náplň: spolupráce na základním zpracovávání knihovny, katalogizaci, evidenci

Uzávěrka: průběžně

Místo: Ústřední depozitář Terezín (50 min. autobusem z Prahy, aut. nádraží Praha-Holešovice)

Kontakt: jitka_gelnarova@nm.cz
 
Knihovna muzea dělnického hnutí ve správě Oddělení novodobých českých dějin čítá cca 20 tis. knih z období od pol. 19. století do roku 1989 v několika jazycích. Obsahuje texty významných představitelů dělnického hnutí v českých zemích, díla teoretiků marxismu a marxismu-leninismu, zahrnuje českou a slovenskou beletristickou produkci jako součást propagandy po roce 1948, metodické příručky a učební texty marxismu-leninismu, ale také cenné ukázky produkce domácích i zahraničních odpůrců komunistické diktatury, které režim monitoroval. 
 
  
Trojrozměrná sbírka Muzea dělnického hnutí

Datum: od 1. 4. nebo dle dohody

Náplň: spolupráce na základním zpracovávání muzejní sbírky a evidenci

Uzávěrka: průběžně

Místo: Ústřední depozitář Terezín (50 min. autobusem z autobusového nádraží Praha-Holešovice)

Kontakt: jolana_tothova@nm.cz
 
Sbírka Muzea dělnického hnutí je tvořena dílčími částmi Muzea Klementa Gottwalda, Muzea Julia Fučíka a Muzea V. I. Lenina. Časově lze Sbírku MDH zasadit do období od roku 1848 do 80. let 20. století s tím, že hlavní těžiště sbírky je 20. století a starší období je spíše okrajovým doložením počátků dělnického hnutí. Hlavní součástí muzejního fondu je podsbírka výtvarného umění – malby, kresby, grafika, plastiky, tisky, medaile; podsbírka plakátů a podsbírka praporů a vlajek. Co se týče jejich povahy, tak hlavním cílem sběru výtvarných děl bylo shromáždit díla zobrazující dělnickou a spolkovou činnost, jakož i osobnosti světového i národního komunistického a socialistického hnutí. Ve sbírce se tak nachází zcela explicitně propagandistická dobová díla, ovšem najdou se zde i díla odkazující k sociální či dělnické tvorbě 19. a 20. století, jejichž význam se překrýval s cílem budování sbírky. Dále je zde podsbírka řádů a vyznamenání, podsbírka předmětů z oboru militaria, podsbírka modelů a maket, podsbírka předmětů z oboru vědy, techniky a průmyslu, podsbírka filatelistická, podsbírka numismatická, podsbírka předmětů z oboru historie veřejného a spolkového života a volného času, podsbírka pohlednic, podsbírka darů.

Aktuality

Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea nabízí neplacené stáže ve Sbírce Muzea...

29. březen 2017

Zveme vás k aktivní účasti na konferenci Kam kráčí studium populární kultury v českém a...

17. březen 2017

Zveme Vás na účast v soutěži Courage.

Soutěž je určena mladým...

06. březen 2017

Rádi bychom vás upozornili na možnost publikování studentských a absolventských prací v ...

15. Prosinec 2016

...

26. září 2016

Sekretářka katedry žádá studenty, aby v případě, že chtějí zapsat atestaci, kterou mají v indexu...

12. září 2016