Filozofická Fakulta

ÚHSD

CfP: Za obzory revoluce v Rusku. Narativy - Prostory - Koncepce. 100 let od události.

Beyond-the-revolution

Konference ke stému výročí událostí v Rusku se zaměří na jednotlivé vrstvy recepce, komemorace a performance revolučních myšlenek, obrazů a praxí v prostoru střední a východní Evropy.

Anotace příspěvků přijímány do 15. 5. 2017. Další informace zde.

Cílem konference bude nahlížet na revoluci z perspektivy její nejednoznačnosti v samotném počátku. Soustředíme se na vývoj událostí v roce 1917, na střednědobé sociální a ekonomické důsledky revolučního roku a dlouhodobou rekonfiguraci mocenského a politického prostoru.

Narativy ruské revoluce

Historiografické koncepty; klíčové debaty; soudobé interpretace; interpretační roviny a proměny obrazů a funkcí ruské revoluce v kulturách středovýchodní Evropy.

Ruské revoluce v čase a prostoru

Revoluce a ruské impérium (Ruské revoluce 1905-1917); performance a topografie šíření revoluční praxe; stránky a vrstvy historické paměti; komemorační rituály a místa paměti ruské revoluce.

Koncepty a interpretace ruské revoluce

Ruská koncepce revoluce a její recepce; životaschopnost idejí ruské revoluce; odraz a dopady ruské revoluce v československém (resp. české a slovenském) a středo a východoevropském intelektuálním prostředí.

Na základě vybraných příspěvků konference bude vydána autorsky vedená kolektivní monografie. Organizátoři si vyhrazují právo kdykoliv odstoupit od záměru vydat publikaci.

Aktuality

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE...

28. červen 2017

Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea nabízí neplacené stáže ve Sbírce Muzea...

29. březen 2017

Rádi bychom vás upozornili na možnost publikování studentských a absolventských prací v ...

15. Prosinec 2016

...

26. září 2016

Sekretářka katedry žádá studenty, aby v případě, že chtějí zapsat atestaci, kterou mají v indexu...

12. září 2016