Filozofická Fakulta

ÚHSD

Profilové projekty

Aktuálně řešené projekty pracovníků ÚHSD:

 

Projekty, řešené členy ÚHSD na jiných pracovištích:

 

Badatelské projekty, řešené doktorandy ÚHSD:

 

Ukončené grantové projekty:

 

Velký experiment socialistické moderny (Příčiny, způsoby legitimizace a sociální praxe likvidace historického města Most) GAČR, (M. Spurný, postdoktorský grant, Ústav pro soudobé dějiny AVČR)

Německé agrární hnutí v českých zemích v období habsburské monarchie (ideologie agrarismu, politika, hospodářství)
GAČR, P410/12/0305, (vedení: J. Šouša (KPVHAS FFUK), účastníci: E. Kubů, T. Lorenz)

Násilí a legitimita socialistické diktatury v Československu (1968-1989)
GAČR, P410/12/0765, (vedení: M. Pullmann, účastníci: O. Cinkajzl, J. Jareš, J. Kolář, M. Kopeček, M. Spurný)

České země jako otevřený prostor svébytné historické zkušenosti v Evropě. Od počátku 18. do 20. století (VVZ, součást projektu UK "Prvouk 12") (vedení: J. Štaif, účastníci: J. Čechura, M. Hlavačka, D. Jančík, E. Kubů, M. Pokorná, M. Pullmann, J. Rákosník, J. Šouša)

Násilí a legitimita socialistické diktatury v Československu (1968-1989) (O. Cinkajzl, J. Kolář, viz výše)

Populární kultura v Čechách na přelomu 19. a 20. stol. (J. Machek, GAUK)

Českoslovenští vědci v Orientu (A. Jůnová-Macková, GAČR)

Zdokonalení, intenzifikace, urychlení, přestavba: Hospodářské debaty v Sovětském svazu a Československu 80. let 20. stol. (M. Pullmann, GAČR)

Hospodářské elity v českých zemích 1848 - 1948 ve středoevropských nacionálních souvislostech. Formování, hospodářské strategie a společenské role (hl. řešitelé - Štaif, Kubů, spoluřešitelé – Jakubec, Jančík, Šouša, Rákosník, Bělič atd., VZ MŠMT „České země uprostřed Evropy“)

Sozialistische Diktatur als Sinnwelt (M. Pullmann, M. Spurný, VW-Stiftung)

Hospodářský nacionalismus a multietnicita v Čechách 1859-1945 (D. Jančík, GAUK)

Wirtschaftsnationalismus in Mitteleuropa (E. Kubů, VW-Stiftung).

Arizace a germanizace cenných papírů za druhé světové války (D. Jančík, MZV),

Společenské a politické aspekty arizačního procesu v českých zemích v letech 1938-1945. Profitenti rasové a národní persekuce (E. Kubů a D. Jančík, MZV),

K novověkým sociálním dějinám č. zemí. Sociální dějiny dnes (Kárník, Čechurová, GAČR)

Aktuality

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY...

09. září 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. červenec 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. červen 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování...

16. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. březen 2020

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají výběrové řízení na stipendijní...

24. únor 2020

Srdečně Vás zveme na informační webináře programu FUBiS při Freie Universität Berlin, které...

23. únor 2020