Filozofická Fakulta

ÚHSD

Profilové projekty

Aktuálně řešené projekty pracovníků ÚHSD:

 

Projekty, řešené členy ÚHSD na jiných pracovištích:

 

Badatelské projekty, řešené doktorandy ÚHSD:

 

Ukončené grantové projekty:

 

Velký experiment socialistické moderny (Příčiny, způsoby legitimizace a sociální praxe likvidace historického města Most) GAČR, (M. Spurný, postdoktorský grant, Ústav pro soudobé dějiny AVČR)

Německé agrární hnutí v českých zemích v období habsburské monarchie (ideologie agrarismu, politika, hospodářství)
GAČR, P410/12/0305, (vedení: J. Šouša (KPVHAS FFUK), účastníci: E. Kubů, T. Lorenz)

Násilí a legitimita socialistické diktatury v Československu (1968-1989)
GAČR, P410/12/0765, (vedení: M. Pullmann, účastníci: O. Cinkajzl, J. Jareš, J. Kolář, M. Kopeček, M. Spurný)

České země jako otevřený prostor svébytné historické zkušenosti v Evropě. Od počátku 18. do 20. století (VVZ, součást projektu UK "Prvouk 12") (vedení: J. Štaif, účastníci: J. Čechura, M. Hlavačka, D. Jančík, E. Kubů, M. Pokorná, M. Pullmann, J. Rákosník, J. Šouša)

Násilí a legitimita socialistické diktatury v Československu (1968-1989) (O. Cinkajzl, J. Kolář, viz výše)

Populární kultura v Čechách na přelomu 19. a 20. stol. (J. Machek, GAUK)

Českoslovenští vědci v Orientu (A. Jůnová-Macková, GAČR)

Zdokonalení, intenzifikace, urychlení, přestavba: Hospodářské debaty v Sovětském svazu a Československu 80. let 20. stol. (M. Pullmann, GAČR)

Hospodářské elity v českých zemích 1848 - 1948 ve středoevropských nacionálních souvislostech. Formování, hospodářské strategie a společenské role (hl. řešitelé - Štaif, Kubů, spoluřešitelé – Jakubec, Jančík, Šouša, Rákosník, Bělič atd., VZ MŠMT „České země uprostřed Evropy“)

Sozialistische Diktatur als Sinnwelt (M. Pullmann, M. Spurný, VW-Stiftung)

Hospodářský nacionalismus a multietnicita v Čechách 1859-1945 (D. Jančík, GAUK)

Wirtschaftsnationalismus in Mitteleuropa (E. Kubů, VW-Stiftung).

Arizace a germanizace cenných papírů za druhé světové války (D. Jančík, MZV),

Společenské a politické aspekty arizačního procesu v českých zemích v letech 1938-1945. Profitenti rasové a národní persekuce (E. Kubů a D. Jančík, MZV),

K novověkým sociálním dějinám č. zemí. Sociální dějiny dnes (Kárník, Čechurová, GAČR)

Aktuality

Ve dnech 10. - 21. 8. 2020 jsou zrušeny úřední hodiny sekretariátu z důvodu čerpání dovolené....

25. červenec 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. červenec 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. červen 2020

Úřední hodiny během června a července 2020 jsou upraveny na:

Pondělí 12:00 - 16:00

...
03. červen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

...

26. květen 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování...

16. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. březen 2020