Filozofická Fakulta

ÚHSD

Státní magisterské zkoušky leden 2017

Přihlášky ke státním magisterským zkouškám je třeba podat do 9. prosince 2016. Dva podepsané výtisky diplomové práce je nutné doručit na sekretariát ÚHSD nejpozději do 5. ledna 2017 do 11:00 hodin (úřední hodiny 9 -11). Práce lze odevzdávat také prostřednictvím podatelny na Hlavní budově (nám J. Palacha 2) v úředních hodinách a to nejpozději do 4. ledna. Zároveň s odevzdáním je třeba vložit elektronickou podobu práce do systému SIS. Kontrola splnění studijních povinností pak proběhne k 11. lednu. Státní magisterská zkouška proběhne dne 30. ledna 2017.

Aktuality

Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea nabízí neplacené stáže ve Sbírce Muzea...

29. březen 2017

Zveme vás k aktivní účasti na konferenci Kam kráčí studium populární kultury v českém a...

17. březen 2017

Zveme Vás na účast v soutěži Courage.

Soutěž je určena mladým...

06. březen 2017

Rádi bychom vás upozornili na možnost publikování studentských a absolventských prací v ...

15. Prosinec 2016

...

26. září 2016

Sekretářka katedry žádá studenty, aby v případě, že chtějí zapsat atestaci, kterou mají v indexu...

12. září 2016