Filozofická Fakulta

ÚHSD

Organizace elektronického zápisu do SIS na ÚHSD

Na následujících řádcích naleznete několik rad a poznámek ohledně organizace studijních povinností v SISu, které se týkají předmětů vyučovaných na ÚHSD.

Na začátek jedna technická připomínka: SIS vám sám od sebe nic nezapíše, nezruší ani nevyplní. Pokud vám nejde něco zapsat, tak to na 110% nepůjde ani za 14 dní a už vůbec ne po termínu na zápis.

Proto bychom vás rádi požádalo, abyste se na správce SIS obraceli co nejdříve, pokud budete mít s něčím problém. Většinu obtíží lze vyřešit poměrně jednoduše, nicméně pouze po dobu, kdy je umožněn zápis do SIS. Poté už je vše složitější a občas takřka nemožné.

Vzhledem k existenci několika rozdílných studijních plánů s rozdílnými kódy předmětů jsou níže vypsány základní předměty vyučované na ÚHSD:


Bc. do ak. r. 10/11

Předměty bakalářského studijního programu Historie, realizovaného studenty zapsanými do AR 2010/2011, nejsou od AR 2014/2015 rozvrhovány. Výuka předmětů je zajišťována předměty AHS111***.

Pro zápis níže uvedených předmětů kontaktujte správce SIS !

AHS100013 - Sociální dějiny od poloviny 18. století do současnosti

AHS100014 - Hospodářské dějiny od pol. 18. století do současnosti

AHS100026 - Sociální dějiny od poloviny 18. stol. do současnosti - seminář

AHS100027 - Hospodářské dějiny od poloviny 18. století do současnosti – seminář

AHSV2*** - PVP 3 -

Bc. od ak r. 11/12

kódy AHS111*** - jednooborové studium

kódy AHS222*** - dvouoborové studium

 

AHS111010 - Hospodářské dějiny (od poloviny 18. století do r. 1945) A

AHS222010

AHS111011 - Sociální dějiny (od poloviny 18. století do roku 1945) A

AHS222011

AHS111016 - Hospodářské a sociální dějiny (od roku 1945 do současnosti) A

AHS222016

AHS111024 - Seminář k hospodářským dějinám (od pol. 18. stol. do r. 1945)

AHS222024

AHS111025 - Seminář k sociálním dějinám (od pol. 18. stol. do roku 1945)

AHS222025

AHS111026 - Seminář k hospodářským a sociálním dějinám (od roku 1945 do současnosti)

AHS222026

 

AHSV2*** - PVP 3 (společné pro jedno- i dvouoborové studium)

 

NMgr. do ak. r. 12/13

Studijní plán připojen níže.

AHSV2*** - PVP 3 + SP

Všechny specializační přednášky ÚČD, ÚHSD a ÚSD jsou uznávány v SIS jako povinně volitelné předměty (tzn. budou v SISu zabarveny oranžově), na které se nevztahuje nařízení o započítání tzv. efektivních kreditů pro postup do dalšího úseku studia (kredity za splněné specializační přednášky nad rámec PVP budou v SISu automaticky započítány jako volitelné předměty, na které se toto nařízení již vztahuje).


Maximální podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia: 15 %

NMgr. od ak. r. 13/14

Studijní plány připojeny níže.

AHS666*** - POUZE předměty s tímto kódem, včetně PVP předmětů

Zápis PVP předmětů jiných kateder je možný, ale bude se počítat pouze jako volitelný předmět (tzn. nebude v SISu zabarven oranžově), na který se vztahuje nařízení o započítání tzv. efektivních kreditů pro postup do dalšího úseku studia.


Maximální podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia: 20 %

 

SIS – Koordinátor na ÚHSD FF UK

PhDr. Kryštof Drnek, Ph.D.

PřílohaVelikost
Historie (Nmgr., 2006-2013)185.5 KB
Historie - hospodářské dějiny, jednoobor (2013)31.5 KB
Historie - hospodářské dějiny, dvouobor (2013)28 KB
Historie - sociální dějiny, jednoobor (2013)31 KB
Historie - sociální dějiny, dvouobor (2013)27.5 KB

Aktuality

Ve dnech 10. - 21. 8. 2020 jsou zrušeny úřední hodiny sekretariátu z důvodu čerpání dovolené....

25. červenec 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. červenec 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. červen 2020

Úřední hodiny během června a července 2020 jsou upraveny na:

Pondělí 12:00 - 16:00

...
03. červen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

...

26. květen 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování...

16. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. březen 2020