Filozofická Fakulta

ÚHSD

Organizace elektronického zápisu do SIS na ÚHSD

Na následujících řádcích naleznete několik rad a poznámek ohledně organizace studijních povinností v SISu, které se týkají předmětů vyučovaných na ÚHSD.

Na začátek jedna technická připomínka: SIS vám sám od sebe nic nezapíše, nezruší ani nevyplní. Pokud vám nejde něco zapsat, tak to na 110% nepůjde ani za 14 dní a už vůbec ne po termínu na zápis.

Proto bychom vás rádi požádalo, abyste se na správce SIS obraceli co nejdříve, pokud budete mít s něčím problém. Většinu obtíží lze vyřešit poměrně jednoduše, nicméně pouze po dobu, kdy je umožněn zápis do SIS. Poté už je vše složitější a občas takřka nemožné.

Vzhledem k existenci několika rozdílných studijních plánů s rozdílnými kódy předmětů jsou níže vypsány základní předměty vyučované na ÚHSD:


Bc. do ak. r. 10/11

Předměty bakalářského studijního programu Historie, realizovaného studenty zapsanými do AR 2010/2011, nejsou od AR 2014/2015 rozvrhovány. Výuka předmětů je zajišťována předměty AHS111***.

Pro zápis níže uvedených předmětů kontaktujte správce SIS !

AHS100013 - Sociální dějiny od poloviny 18. století do současnosti

AHS100014 - Hospodářské dějiny od pol. 18. století do současnosti

AHS100026 - Sociální dějiny od poloviny 18. stol. do současnosti - seminář

AHS100027 - Hospodářské dějiny od poloviny 18. století do současnosti – seminář

AHSV2*** - PVP 3 -

Bc. od ak r. 11/12

kódy AHS111*** - jednooborové studium

kódy AHS222*** - dvouoborové studium

 

AHS111010 - Hospodářské dějiny (od poloviny 18. století do r. 1945) A

AHS222010

AHS111011 - Sociální dějiny (od poloviny 18. století do roku 1945) A

AHS222011

AHS111016 - Hospodářské a sociální dějiny (od roku 1945 do současnosti) A

AHS222016

AHS111024 - Seminář k hospodářským dějinám (od pol. 18. stol. do r. 1945)

AHS222024

AHS111025 - Seminář k sociálním dějinám (od pol. 18. stol. do roku 1945)

AHS222025

AHS111026 - Seminář k hospodářským a sociálním dějinám (od roku 1945 do současnosti)

AHS222026

 

AHSV2*** - PVP 3 (společné pro jedno- i dvouoborové studium)

 

NMgr. do ak. r. 12/13

Studijní plán připojen níže.

AHSV2*** - PVP 3 + SP

Všechny specializační přednášky ÚČD, ÚHSD a ÚSD jsou uznávány v SIS jako povinně volitelné předměty (tzn. budou v SISu zabarveny oranžově), na které se nevztahuje nařízení o započítání tzv. efektivních kreditů pro postup do dalšího úseku studia (kredity za splněné specializační přednášky nad rámec PVP budou v SISu automaticky započítány jako volitelné předměty, na které se toto nařízení již vztahuje).


Maximální podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia: 15 %

NMgr. od ak. r. 13/14

Studijní plány připojeny níže.

AHS666*** - POUZE předměty s tímto kódem, včetně PVP předmětů

Zápis PVP předmětů jiných kateder je možný, ale bude se počítat pouze jako volitelný předmět (tzn. nebude v SISu zabarven oranžově), na který se vztahuje nařízení o započítání tzv. efektivních kreditů pro postup do dalšího úseku studia.


Maximální podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia: 20 %

 

SIS – Koordinátor na ÚHSD FF UK

PhDr. Kryštof Drnek, Ph.D.

PřílohaVelikost
Historie (Nmgr., 2006-2013)185.5 KB
Historie - hospodářské dějiny, jednoobor (2013)31.5 KB
Historie - hospodářské dějiny, dvouobor (2013)28 KB
Historie - sociální dějiny, jednoobor (2013)31 KB
Historie - sociální dějiny, dvouobor (2013)27.5 KB

Aktuality

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY...

09. září 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. červenec 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. červen 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování...

16. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. březen 2020

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají výběrové řízení na stipendijní...

24. únor 2020

Srdečně Vás zveme na informační webináře programu FUBiS při Freie Universität Berlin, které...

23. únor 2020