Filozofická Fakulta

ÚHSD

Rozvrh LS 2016/2017

Přehledy na rozvrhovém portálu FF UK

Rozvrh v SIS

Bakalářské studium - jednooborové, dvouoborové

Navazující magisterské studium Historie - hospodářské dějiny (přijatí od AR 2013/2014): jednooborové, dvouoborové

Navazující magisterské studium Historie - sociální dějiny (přijatí od AR 2013/2014): jednooborové, dvouoborové

Základní informace k elektronickému zápisu naleznete zde

Semináře k hospodářským dějinám

Kód Předmět Vyučující Čas Místnost

AHSV10393

AHS400605

AHS400246

Problémy hospodářských dějin se zaměřením na dějiny techniky, dopravy a komunikací v 18. - 20. století

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Jakubec St 9:10-10:45 C/108

AHSV10393

AHS400247

Československo v éře komunismu

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Jančík St 17:30-19:00 C/108

AHSV10393

AHS400606

Podnikatelé a podnikání v českých zemích v 19. a 20. století

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Kubů Čt 15:50-17:25 C/108

AHSV10393

AHS400609

AHS400230

Venkov mezi tradicí a modernitou

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Kubů

Šouša

Čt 17:30-19:05

C/108

 

Semináře k sociálním dějinám

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHSV10393

AHS400603

AHS400249

Sociální a kulturní dějiny 20. století

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Pullmann St 17:30-19:05 C/105

AHSV10393

AHS400602

AHS400251

Sociální stát a každodenní život ve 20. století

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Rákosník

Čt 9:10-10:45

C/108

AHSV10393

AHS400604

AHS400252

Myšlenkový svět obyvatel českých zemí ve 20. století: mezi nacionalismem, komunismem a demokracií.

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Spurný Po 17:30-19:05 C/117

AHS100393

AHS400601

AHS400088

Společenský život v nejen dlouhém 19. století

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Štaif Út 09:10-10:45 C/117

 

Specializační přednášky:

Bakalářské studium

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie (přijatí do AR 2012/2013)

Předměty, jejichž kód je označen jako SP, jsou zakončeny kolokviem (Kv, 2 kredity). Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie - hospodářské a sociální dějiny (přijatí od AR 2013/2014)

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP1 (resp. PVP2), jsou zakončeny zápočtem (Z, 2 kredity, jednooborové studium) nebo kolokviem (Kv, 1 kredit, dvouoborové studium).

Hospodářské dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666029

AHS666028

AHSV20280

Technické projevy každodennosti. Od idejí osvícenství k prvnímu veřejnému osvětlení

Efmertová Út 12:30-14:05 C/117

AHSV20138

AHS666026

AHS666027

Technické a vědecké památky Prahy Jakubec

St 12:30-14:05

C/108

AHS666205

AHS666206

AHSV20290

Kapitoly z dějin železniční dopravy v českých zemích Novotný

Po 17:30-19:05

 

C/105

 

AHS666233

AHS666234

AHSV20316

Vybrané kapitoly z každodenního života za první republiky Starcová

Po 14:10-15:45

C/105

 

Sociální dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666245

AHS666246

AHSV20328

Ethnic Cleansing and Genocide in the 19th and 20th Century

Barth

St 15:50-17:25

C/117

AHS666247

AHS666248

AHSV20330

Geschichte der Demokratie im 19. und 20. Jahrhundert

Barth

St 12:30-14:05

C/117

AHS666244

AHS666027

AHSV20326

Město, modernita a identita v českých zemích v 19. století Bernášek

Po 12:30-14:05

C/105

AHS666237

AHSV20320

AHS666238

Consumption and Every-Day-Practices in State Socialism Gagyiová

St   9:10-10:45

C/117

AHS666231

AHSV20314

AHS666230

Historici v muzeu: Teoretický a praktická kurz muzejních studií Jareš

St 17:30-19:05

C/117

AHSV10605

Social History od 20th Century Europe

Pullmann

Po 17:30-19:05

P/301

AHS666235

AHSV20318

AHS666236

Trestněprávní represe v Československu
Vilímek

St   9:10-10:45

C/049

AHSV20323

AHS666242

AHS666241

Národní symboly a reklama Vošahlíková

Čt 14:10-15:45

C/117

 

Bakalářské studium

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS100014

AHS111010

AHS222010

AHS100027

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – předn.

Jakubec

Po 15:50-17:25 P/301

AHS222024

AHS111024

AHS100027

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvič.

Kubů

Štolleová

Čt  9:10-10:45

Čt 17:30-19:05

C/117

 

C/117

AHS100013

AHS111011

AHS222011

Sociální dějiny od pol. 18. století do současnosti

Pullmann

Po 9:10-10:45

P/301

AHS222025

 

AHS111025

 

AHS100013

Sociální dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvič.

Rákosník

 

Bernášek

 

Spurný

Čt 7:30-9:05

Po 14:10-15:45

Út 17:30-19:05

C/105

 

C/117

 

C/117

AHS222016

AHS111016 

Hospodářské a sociální dějiny od roku 1945 do souč. – předn.

Jančík

Po 14:10-15:45

P/301

AHS111026

 

AHS222026 

Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 – seminář

Štolleová

 

Minařík

Čt 15:50-17:25

 

St 14:10-15:45

C/117

 

C/105

 

Navazující magisterské studium:

Specializace - Hospodářské dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666013

AHS666193

AHS666194

Ideje – ekonomika - politika

Jančík

St 14:10-15:45 C/117

AHS666015

Hospodářské dějiny - fenomén moderní kultury

Jakubec

Drnek

St 10:50-12:25 C/117
AHS666014 Podnikání, produkce a konzum v moderní době

Kubů

Štolleová

Čt 10:50-12:25 C/117

AHS666011

AHS666007

Základní interpretační problémy hospodářských dějin

Kubů

Štolleová

Čt 12:30 - 14:05 C/117

AHS400070

AHS666005

Historiografie hospodářských a sociálních dějin - předn. Štaif Po 9:10-10:45 C/117

AHS400070

AHS666005

Historiografie hospodářských a sociálních dějin - cvičení Štaif Út 10:50-12:25
C/117

 

Specializace - Sociální dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666010

Rozbor a četba klíčových textů 

Dušková

Po 15:50-17:25
C/117

AHS666009

Soudobé problémy sociálních dějin Pullmann Po 12:30-14:05
C/117
AHS666008 Dějiny sociálních teorií

Rákosník

Po 10:50-12:25 C/117
AHS333003    Metodologie v teorii a praxi Spurný Út 15:50-17:25
C/117

AHS666006

AHS666012

Základní interpretační problémy sociálních dějin Spurný Út 14:10-15:45 C/117

AHS400070

AHS666005

Historiografie hospodářských a sociálních dějin - předn. Štaif Po 9:10-10:45 C/117

AHS400070

AHS666005

Historiografie hospodářských a sociálních dějin - cvičení Štaif Út 10:50-12:25 C/117

Aktuality

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE...

28. červen 2017

Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea nabízí neplacené stáže ve Sbírce Muzea...

29. březen 2017

Rádi bychom vás upozornili na možnost publikování studentských a absolventských prací v ...

15. Prosinec 2016

...

26. září 2016

Sekretářka katedry žádá studenty, aby v případě, že chtějí zapsat atestaci, kterou mají v indexu...

12. září 2016