Filozofická Fakulta

ÚHSD

Rozvrh LS 2018/2019

Výuka v letním semestru 2018/2019

 

VÝBĚROVÉ SEMINÁŘE

 

Semináře k hospodářským dějinám

Kód Předmět Vyučující Čas Místnost

AHSV10393

AHS400605

AHS400246

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Problémy hospodářských dějin se zaměřením na dějiny techniky, dopravy a komunikací v 18.-20. století

Jakubec

st 12:30-14:05 C/108

AHSV10393

AHS400247

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Československo v éře komunismu

Jančík st 17:30-19:05 C/108

AHSV10393

AHS400614

AHS400613

Rodinná firma

Kubů čt 15:50-17:25 C/108

AHSV10393

AHS400609

AHS400230

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Podnikání v ženském světě

Kubů

Štolleová

čt 17:30-19:05

C/108

AHS400611

AHS400612

Od trhů a tržnic k obchodním domům a hypermarketům: Spotřeba a její kultura v 19. a 20. století

Štolleová čt 9:10-10:45 C/108

 

Semináře k sociálním dějinám

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHSV10393

AHS400603

AHS400249

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Sociální a kulturní dějiny 20. století

Pullmann

út

17:30-19:05

C/108

AHSV10393

AHS400602

AHS400251

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Sociální stát a každodenní život ve 20. století

Rákosník

út

9:10-10:45

C/108

AHSV10393

AHS400604

AHS400252

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Myšlenkový svět obyvatel českých zemí ve 20. století: mezi nacionalismem, komunismem a demokracií.

Spurný

čt

14:10-15:45

C/108

AHS100393

AHS400601

AHS400088

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Společenský život v nejen dlouhém 19. století

Štaif Út 09:10-10:45 C/117

 

Specializační přednášky:

Bakalářské studium

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie (přijatí do AR 2012/2013)

Předměty, jejichž kód je označen jako SP, jsou zakončeny kolokviem (Kv, 2 kredity). Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie - hospodářské a sociální dějiny (přijatí od AR 2013/2014)

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP1 (resp. PVP2), jsou zakončeny zápočtem (Z, 2 kredity, jednooborové studium)

Student či studentka navazujícího magisterského studia musí splnit 5 specializačních přednášek z hospodářských (PVP 1) a 5 ze sociálních dějin (PVP 2)

 

Hospodářské dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666326

AHS666325

AHSV20407

Technický rozmach – jeho projevy, dědictví

Efmertová út 12:30-14:05 C/117

AHSV20423

AHS666342

AHS666343

Až na dno prosperity – Ekonomický vývoj v Slovenském štátě a Protektoráte Čechy a Morava

Hallon

Sabol

st 14:10-15:45

C/105

AHSV20138

AHS666026

AHS666027

Technické a vědecké památky Prahy
Jakubec

st 14:10-15:45

 

C/108

 

AHS666188

AHS666188

AHSV20276

Každodenní život v Praze před první světovou válkou

Starcová

čt 17:30-19:05

C/117

AHS666099

AHS666098

Automobilismus a česká společnost (proměny, trendy, funkce)

Štemberk

út 15:50-17:25

C/117

 

Sociální dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666331

AHS666331

AHSV20413

Ženské hnutí v českých zemích v 19. století

Bahenská

út 09:10-10:45

C/307

AHS666335

AHS666336

AHSV20417

Die Weimarer Republik

Barth

st 15:50-17:25

C/105

AHS666334

AHS666333

AHSV20415

History of National Socialism
Barth

st 17:30-19:05

C/105

AHS666282

AHS666281

AHSV20365

Night and Postwar Czechoslovakia
Dušková

st 09:10-10:45

C/117

AHS666346

AHS666347

AHSV20427

Drogy a socialismus v Československu
Kolář st 14:10-15:45
 C/117

AHS666344

AHS666345

AHSV20425

Od Erasma k Humboldtovi: proměny šíření poznatků v novověké Evropě
Konečný út 17:30-19:05
 C/117
 

AHS666340

AHS666341

AHSV20421

Odpoutaný Prométheus: Panství techniky a emancipace člověka v 19. a 20. století
Studený út 09:10-10:45
 P/201
 

AHS666323

AHS666324

AHSV20405

Soudobá česká historiografie
Štverka

út 14:10-15:45

C/117
 

AHS666330

AHS666329

AHSV20411


Women in the Czech Lands during the 1848-1989 period: The Description Created by the Regime versus the Real Woman
Šmídová po 14:10-15:45
 P/308B

AHS666327

AHS666328

AHSV20409

Podnikový management v Československu - od socialismu ke kapitalismu Vilímek

čt 09:10-10:45

C/117

 

Bakalářské studium

LS 2019

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS100014

AHS111010

AHS222010

AHS100027

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – předn.

Štolleová

po 15:50-17:25 P/301

AHS222024

AHS111024

AHS100027

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvič.

Gecko

 

Štolleová

po 12:30-14:05

čt 15:50-17:25

C/306

 

C/117

AHS100013

AHS111011

AHS222011

Sociální dějiny od pol. 18. století do současnosti - předn.

Rákosník

po 9:10-10:45

P/301

AHS222025

AHS111025

AHS100013

Sociální dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvič.

Rákosník

 

Bernášek

 

Štaif

čt 07:30-09:05

po 14:10-15:45

út 10:50-12:25

C/105

 

C/117

 

C/117

AHS222016

AHS111016 

Hospodářské a sociální dějiny od roku 1945 do souč. – předn.
Jančík

po 14:10-15:45

P/301

AHS111026

AHS222026 

Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 – seminář

Slavíček

 

Slavíček

po 17:30-19:05

st 17:30-19:05

C/117

 

C/117

Navazující magisterské studium

 

Specializace - Hospodářské dějiny

LS 2019

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666013

Ideje – ekonomika – politika

Jančík st 15:50-17:25 C/117
AHS666015 Hospodářské dějiny - fenomén moderní kultury

Jakubec

Drnek

st 10:50-12:25 C/117
AHS666014 Podnikání, produkce a konzum v moderní době

Kubů

Štolleová

čt 10:50-12:25 C/117

AHS666011

AHS666007

Základní interpretační problémy hospodářských dějin

Kubů

Štolleová

čt 12:30-14:05 C/117

AHS400070

AHS666005

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – předn.
 Štaif po 09:10-10:45
 C/117
 

AHS400070

AHS666005
Historiografie hospodářských a sociálních dějin – cvičení
 Sommer

blok. výuka

8. 3.; 29. 3.; 12. 4.; 17. 5.

09:10-14:10

 

 

Specializace - Sociální dějiny

LS 2019

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666010

Rozbor a četba klíčových textů sociálních dějin

Dušková

st 12:30-14:05 C/117
AHS666008 Dějiny sociálních teorií
Rákosník po 12:30-14:05 C/117
AHS666009 Soudobé problémy sociálních dějin

Rákosník

Spurný

po 15:50-17:25 C/117

AHS600001

AHS333001

Metodologie v teorii a praxi Spurný čt 10:50-12:25 C/214

AHS666006 

AHS666012 

Základní interpretační problémy sociálních dějin Štaif po 10:50-12:25 C/117

AHS400070

AHS666005

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – předn. Štaif po 09:10-10:45 C/117

AHS400070

AHS666005

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – cvičení Sommer

blok. výuka

1. 3.; 15. 3.; 29. 3,; 12. 4.; 17. 5.

09:10-14:10

 C/117

Aktuality

Zveme Vás na Workshop Politika ulice:konflikty, identity a veřejný prostorv 19. století...

05. září 2019

V sekci O ústavu/Projekt rozvoje byla zveřejněna aktuální vize prof. Jakubce. K prostudování...

09. leden 2019