Filozofická Fakulta

ÚHSD

Rozvrh ZS 2019

Výuka v zimním semestru 2019

 

VÝBĚROVÉ SEMINÁŘE

(bakalářské, diplomní, magisterské, specializační)

 

Semináře k hospodářským dějinám

Kód Předmět Vyučující Čas Místnost

AHSV10393

AHS400605

AHS400246

AHS588001-AHS588008

AHS660048 -AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Problémy hospodářských dějin se zaměřením na dějiny techniky, dopravy a komunikací v 18.-20. století

Jakubec

St 12:30-14:05 C/108

AHSV10393

AHS400607

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Ekonomika a česká/československá společnost ve 20. století

Jančík St 17:30-19:05 C/108

AHSV10393

AHS400606

AHS400248

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Svět podnikání a jeho proměny v 18.-20. století

Kubů Čt 15:50-17:25 C/108

AHSV10393

AHS400609

AHS400230

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Od tradičního hospodářství k současnému kapitalismu

Kubů

Štolleová

Čt 17:30-19:05

C/108

AHSV10393

AHS400611

AHS400612

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Od trhů a tržnic k obchodním domům a hypermarketům

Štolleová Po 14:10-15:45 C/108

 

Semináře k sociálním dějinám

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHSV10393

AHS588022

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Imaginace a každodenní život v Československu v evropském kontextu Dušková St 10:50-12:25 C/108

AHSV10393

AHS400603

AHS400249

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Sociální a kulturní dějiny 20. století

Pullmann

Út

17:30-19:05

C/105

AHSV10393

AHS400602

AHS400251

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Sociální stát a každodenní život ve 20. století

Rákosník

Čt

9:10-10:45

C/108

AHSV10393

AHS400604

AHS400252

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Myšlenkový svět obyvatel českých zemí ve 20. století: mezi nacionalismem, komunismem a demokracií.

Spurný

Čt

14:10-15:45

C/108

AHS100393

AHS400601

AHS400088

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Společenský život nejen v dlouhém 19. století

Štaif Út 09:10-10:45 C/117

AHSV10393

AHS588023

AHS588001-

AHS588008

AHS660048-

AHS666050

AHS888013

AHS888014

AHS688001

AHS110032

AHS288013

AHS288014

AHS110035

Gender a sociální hnutí Šustrová Čt 10:50-12:25 C/109

 

Specializační přednášky:

Bakalářské studium

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie (přijatí do AR 2012/2013)

Předměty, jejichž kód je označen jako SP, jsou zakončeny kolokviem (Kv, 2 kredity). Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie - hospodářské a sociální dějiny (přijatí od AR 2013/2014)

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP1 (resp. PVP2), jsou zakončeny zápočtem (Z, 2 kredity, jednooborové studium)

Student či studentka navazujícího magisterského studia musí splnit 5 specializačních přednášek z hospodářských (PVP 1) a 5 ze sociálních dějin (PVP 2)

 

Hospodářské dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666368

AHS666369

AHSV20448

AHSV20449

AHS788021

AHS788022

Technická podstata industrializace v českých zemích

Efmertová Út 12:30-14:05 C/117

AHSV20446

AHSV20447

AHS666366

AHS666367

AHS788020

AHS788019

Nástroj prospěšný i vražedný. Kartelizace ve středoevropské perspektivě

Gecko

St 12:30-14:05

C/117

AHSV20452

AHSV20453

AHS666373

AHS666372

AHS788025

AHS788026

Metamorfózy slovenského autonomismu v meziválečném Československu
Jančík

St 14:10-15:45

 

C/117

 

pro ZS:

AHS666375

AHS666374

AHSV20454

AHSV20455

AHS788028

AHS788027

pro LS:

AHS666377

AHS666376

AHSV20456

AHSV20457

AHS788029

AHS788030

Pokrok a regrese v hospodářském životě 18.-21. století

Kubů

Štolleová

Gecko

Čt 10:50-12:25

C/105

 

Sociální dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666348

AHS666349

AHSV20428

AHSV20429

AHS788002

AHS788001

History of Racism

Barth

St 17:30-19:05

C/138

AHS666350

AHS666351

AHSV20431

AHSV20430

AHS788004

AHS788003

Geschichte der Bundesrepublik und der DDR
Barth

St 14:10-15:45

C/105

AHS666354

AHS666355

AHSV20434

AHSV20435

AHS788008

AHS788007

Imagination and Everyday Life in Postwar Czechoslovakia
Dušková

Po 15:50-17:25

C/105

AHS666360

AHS666361

AHSV20440

AHSV20441

AHS788013

AHS788014

Vybranné kapitoly z kulturních dějin
Nebřenský Čt 15:50-17:25
 P/208

AHS666364

AHS666363

AHSV20444

AHSV20445

AHS788015

AHS788016

Kapitoly z českých církevních dějin 20. století. Vybrané kontinuitní a diskontinuitní vývojové linie
Sklenář Út 15:50-17:25
 C/103
 

AHS666356

AHS666357

AHSV20436

AHSV20437

AHS788009

AHS788010

Soudobé české dějepisectví
Štverka Út 14:10-15:45
 C/137
 

AHS666358

AHS666359

AHSV20438

AHSV20439

AHS788011

AHS788012

Foucault´s Imaginarium
Štverka

Út 15:50-17:25

C/208
 

AHS666353

AHS666352

AHSV20432

AHSV20433

AHS788006

AHS788005


Gender a diktatura: Genderová perspektiva ve výzkumu autoritářských a totalitních režimů
Šustrová Čt 09:10-10:45
 C/117

AHS666370

AHS666371

AHSV20450

AHSV20451

AHS788024

AHS788023

Vždyť oni nám vlastně nadávají. Stěžovatelská kultura v normalizačním Československu (1969-1989) Vilímek

Po 09:10-10:45

C/117

AHS666382

AHS666383

AHSV20468

AHSV20469

AHS788035

AHS788036

Rusko 20. století. Doba politických a hospodářských extrémů Voráček St 17:30-19:05 C/105

 

Bakalářské studium

ZS 2019

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS100014

AHS111010

AHS222010

AHS100027

AHS110024

AHS188002

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – přednáška

Jakubec

Po 15:50-17:25 P/301

AHS222024

AHS111024

AHS100027

pro ZS:

AHS110025

pro LS:

AHS110026

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvičení

Štolleová

 

Gecko

Čt 15:50-17:25

St 15:50-17:25

C/105

 

C/105

AHS100013

AHS111011

AHS222011

AHS110027

AHS188005

Sociální dějiny od pol. 18. století do současnosti - přednáška

Štaif

Po 9:10-10:45

P/301

AHS222025

AHS111025

AHS100026

pro ZS:

AHS110097

pro LS:

AHS110098

Sociální dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvičení

Rákosník

 

Bernášek

 

Štaif

Čt 07:30-09:05

Po 14:10-15:45

Út 10:50-12:25

C/105

 

C/105

 

C/105

AHS222016

AHS111016 

Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 do současnosti – přednáška

Sommer

Rákosník

Spurný

Po 14:10-15:45

P/301

AHS111026

AHS222026 

Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 – cvičení

Šustrová

 

Sommer

 

Sommer

Čt 14:10-15:45

Út 14:10-15:45

Út 15:50-17:25

C/105

 

C/105

 

C/117

Navazující magisterské studium

 

Specializace - Hospodářské dějiny

ZS 2019

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666013

pro ZS:

AHS588012

pro LS:

AHS588013

Ideje, ekonomika, politika

Jančík St 15:50-17:25 C/117

AHS666015

pro ZS:

AHS588010

pro LS:

AHS588011

Hospodářské dějiny - fenomén moderní kultury

Jakubec

Drnek

St 10:50-12:25 C/117
AHS666014

Podnikání, produkce a konzum v moderní době

(pouze pro dobíhající mgr studenty ve staré akreditaci)

Kubů

Štolleová

Po 14:10-15:40 C/108

AHS666011

AHS666007

pro ZS:

AHS588014

pro LS:

AHS588015

Základní interpretační problémy hospodářských dějin

Kubů

Štolleová

Čt 12:30-14:05 C/117

pro ZS:

AHS666374

AHS666375

AHSV20454

AHSV20455

AHS788028

AHS788027

pro LS:

AHS666376

AHS666377

AHSV20457

AHSV20456

AHS788029

AHS788030

SP-Pokrok a regrese v hospodářském životě 18.-21. století

Kubů

Štolleová

Gecko

Čt 10:50-12:25 C/105

 

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – předn.
LS LS LS

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – cvičení
LS

LS

LS 

 

Specializace - Sociální dějiny

ZS 2019

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666010

pro ZS:

AHS666379

AHS666378

AHSV20458

AHSV20459

AHS788031

AHS788032

pro LS:

AHS666381

AHS666380

AHSV20460

AHSV20461

AHS788033

AHS788034

SP - Rozbor a četba klíčových textů sociálních dějin

Dušková

St 09:10-10:45 C/117

AHS666008

pro ZS:

AHS588016

pro LS:

AHS588017

Dějiny sociálních teorií
Rákosník Po 12:30-14:05 C/117

AHS666009

pro ZS:

AHS588020

pro LS:

AHS588021

Soudobé problémy sociálních dějin

Rákosník

Dušková

Po 14:10-15:45 C/117

AHS666006 

AHS666012

pro ZS:

AHS588018

pro LS:

AHS588019

Základní interpretační problémy sociálních dějin Štaif Po 10:50-12:25 C/117

 

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – předn. LS LS LS

 

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – cvičení LS LS LS

Aktuality

Ve dnech 14. - 16. 11. 2019 spolupořádá UHSD workshop "Working All Night. Modernity, night...

04. Listopad 2019

Upozorňujeme naše studentky a studenty na možnost zúčastnit se Celostátní...

22. říjen 2019

Vážené studentky, vážení studenti,
dovoluji si Vás touto cestou...

14. říjen 2019

V týdnu od 14. 9. 2019 dochází ke změně ve čtvrtečních úředních hodinách. (...

08. říjen 2019

V sekci O ústavu/Projekt rozvoje byla zveřejněna aktuální vize prof. Jakubce. K prostudování...

09. leden 2019