Filozofická Fakulta

ÚHSD

Rozvrh ZS 2018/2019

Výuka v zimním semestru 2018/2019

 

VÝBĚROVÉ SEMINÁŘE

 

Semináře k hospodářským dějinám

Kód Předmět Vyučující Čas Místnost

AHSV10393

AHS400605

AHS400246

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Problémy hospodářských dějin se zaměřením na dějiny techniky, dopravy a komunikací v 18.-20. století

Jakubec

st 12:30-14:05 C/108

AHSV10393

AHS400607

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Československo v mocenské sféře Sovětského svazu

Jančík st 17:30-19:05 C/108

AHSV10393

AHS400606

AHS400613

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Rodinná firma

Kubů čt 15:50-17:25 C/108

AHSV10393

AHS400609

AHS400615

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Podnikání v ženském světě

Kubů

Štolleová

čt 17:30-19:05

C/108

AHS400611

AHS400612

Od trhů a tržnic k obchodním domům a hypermarketům: Spotřeba a její kultura v 19. a 20. století

Štolleová čt 9:10-10:45 C/117

 

Semináře k sociálním dějinám

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHSV10393

AHS400603

AHS400249

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Sociální a kulturní dějiny 20. století

Pullmann

út

17:30-19:05

C/105

AHSV10393

AHS400602

AHS400251

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Sociální stát a každodenní život ve 20. století

Rákosník

út

9:10-10:45

C/108

AHSV10393

AHS400604

AHS400252

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Myšlenkový svět obyvatel českých zemí ve 20. století: mezi nacionalismem, komunismem a demokracií.

Spurný

čt

14:10-15:45

C/108

AHS100393

AHS400601

AHS400088

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Společenský život v nejen dlouhém 19. století

Štaif Út 09:10-10:45 C/117

 

Specializační přednášky:

Bakalářské studium

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie (přijatí do AR 2012/2013)

Předměty, jejichž kód je označen jako SP, jsou zakončeny kolokviem (Kv, 2 kredity). Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie - hospodářské a sociální dějiny (přijatí od AR 2013/2014)

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP1 (resp. PVP2), jsou zakončeny zápočtem (Z, 2 kredity, jednooborové studium)

Student či studentka navazujícího magisterského studia musí splnit 5 specializačních přednášek z hospodářských (PVP 1) a 5 ze sociálních dějin (PVP 2)

 

Hospodářské dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666317

AHS666318

AHSV20002

AHSV20001

Technická podstata industrializace v českých zemích

Efmertová út 12:30-14:05 C/117

AHS666293

AHS666294

AHSV20377

AHSV20376

Rakouská Kalifornie: Začátky, rozvoj a současnost sklářství a bižuterie na Jablonecku
Nový

po 15:50-19:05

(každý lichý kal. týden)

C/208

AHS666295

AHS666296

AHSV20379

Totalitarismus jako politický, ekonomický a sociální fenomén
Slavíček

čt 17:30-19:05

 

C/117

 

AHS666157

AHS666156

AHSV20248

AHSV20247

Proměny alimentární kultury v Praze za první republiky

Starcová

čt 14:10-15:45

C/117

AHS666297

AHSV20381

AHSV20380

Nacistická germanizační a osidlovací politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1942-1945

Hořejší

st 09:10-10:45

C/117

AHSV20403

AHSV20402

Československo v politických a ekonomicko-sociálních proměnách 1945-1989: transformace, krize, reformy, stagnace

Jančík st 14:10-15:45 C/117

 

Sociální dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666300

AHS666299

AHSV20382

Geschichte des Bundesrepublik

Barth

st 14:10-15:45

C/105

AHS666302

AHS666301

AHSV20385

AHSV20384

A Global History of the Second World War

Barth

st 17:30-19:05

C/105

AHS666303

AHS666304

AHSV20387

AHSV20386

Arménská genocida
Jandák

st 17:30-19:05

C/117

AHS666306

AHS666300

AHSV20389

Francie za náboženských válek
Konečný

út 17:30-19:05

C/117

AHS666315

AHS666316

AHSV20399

AHSV20398

Kulturní dějiny: pojmy, problémy a perspektivy Nebřenský po 17:30-19:05
 P/458

AHS666310

AHS666309

AHSV20393

AHSV20392
Magický rok 1989. Příčiny pádu komunistického režimu v Československu Vilímek po 9:10-10:45
 C/117
 

AHS666307

AHS666308

AHSV20391

AHSV20390
Mezi světovou revolucí a obranou socialistické diktatury: Meziválečné komunistické hnutí z pohledu sociálních a kulturních dějin politiky

Melichar

Vrba

po 17:30-19:05
 C/117
 

AHS666314

AHS666313

AHSV20395

AHSV20394
Úvod do Queer dějin

Seidl

Hájková

Zikmund-Lender

bloková výuka
bloková výuka
 

AHS666320

AHS666319

AHSV20401

AHSV20400
Milníky moderních českých dějin 1848-1989 v sociálně historické perspektivě

Rákosník

Spurný

Štaif

čt 15:50-17:25
 C/423

 

Bakalářské studium

ZS 2018

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS100014

AHS111010

AHS222010

AHS100027

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – předn.

Jakubec

po 15:50-17:25 P/301

AHS222024

AHS111024

AHS100027

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvič.

Jakubec

 

Štolleová

po 12:30-14:05

čt 15:50-17:25

C/105

 

C/105

AHS100013

AHS111011

AHS222011

Sociální dějiny od pol. 18. století do současnosti - předn.

Štaif

po 9:10-10:45

P/301

AHS222025

AHS111025

AHS100026

Sociální dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvič.

Rákosník

 

Bernášek

 

Štaif

út 07:30-09:05

po 14:10-15:45

út 10:50-12:25

C/105

 

C/117

 

C/117

AHS222016

AHS111016 

Hospodářské a sociální dějiny od roku 1945 do souč. – předn.

Sommer

Rákosník

Spurný

po 14:10-15:45

P/301

AHS111026

AHS222026 

Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 – seminář

Kolář

 

Sommer

 

Sommer

st 07:30-09:05

út 14:10-15:45

út 15:50-17:25

C/105

 

C/105

 

C/117

 

Navazující magisterské studium

 

Specializace - Hospodářské dějiny

ZS 2018

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666013

Ideje, ekonomika, politika

Jančík st 15:50-17:25 C/117
AHS666015 Hospodářské dějiny - fenomén moderní kultury

Jakubec

Drnek

st 10:50-12:25 C/108
AHS666014 Podnikání, produkce a konzum v moderní době

Kubů

Štolleová

čt 10:50-12:25 C/117

AHS666011

AHS666007

Základní interpretační problémy hospodářských dějin

Kubů

Štolleová

čt 12:30-14:05 C/117

 

Specializace - Sociální dějiny

ZS 2018

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666010

Rozbor a četba klíčových textů sociálních dějin

Dušková

st 12:30-14:05 C/117
AHS666008 Dějiny sociálních teorií I
Rákosník po 12:30-14:05 C/117
AHS666009 Soudobé problémy sociálních dějin

Rákosník

po 15:50-17:25 C/117

AHS666006 

AHS666012 

Základní interpretační problémy sociálních dějin Štaif po 10:50-12:25 C/117

Aktuality

Dne 17. 1. se přesunují konzultační hodiny Dr. Štolleové na 13:00 - 14:00.

Děkujeme za...

14. leden 2019

Dne 14. 1. se konzultační hodiny doc. Rákosníka přesunují na 13:00 - 14:00.

Děkujeme...

09. leden 2019

V sekci O ústavu/Projekt rozvoje byla zveřejněna aktuální vize prof. Jakubce. K prostudování...

09. leden 2019

Pro ty, kteří se nyní v zimě chystají k bakalářským či magisterským státním závěrečným zkouškám...

04. Prosinec 2018

Zájemci o zpracovávání tématu mladoboleslavské Škodovky upozorňujeme na nově vyhlášenou cenu...

01. Listopad 2018