Filozofická Fakulta

ÚHSD

Rozvrh LS 2017/2018

Výuka v letním semestru 2017/2018

 

Semináře k hospodářským dějinám

Kód Předmět Vyučující Čas Místnost

AHSV10393

AHS400605

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Problémy hospodářských dějin se zaměřením na dějiny techniky, dopravy a komunikací v 18.-20. století

Jakubec

st 12:30-14:05 C/108

AHSV10393

AHS400247

Bakalářský seminář, diplomní seminář

Československo v éře komunismu

Jančík st 15:50-17:25 C/108

AHSV10393

AHS400606

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Podnikatelé a podnikání v českých zemích 19. a 20. století

Kubů čt 15:50-17:25 C/108

AHSV10393

AHS400609

AHS400230

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Venkov mezi tradicí a modernitou

Kubů

Šouša

čt 17:30-19:05

C/108

AHSV10393

AHS400611

AHS400612

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Od trhů a tržnic k obchodním domům a hypermarketům: Spotřeba a její kultura v 19. a 20. století

Štolleová čt 9:10-10:45 C/108A

 

Semináře k sociálním dějinám

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHSV10393

AHS400603

AHS400249

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Sociální a kulturní dějiny 20. století

Pullmann po 17:30-19:05 C/105

AHSV10393

AHS400602

AHS400251

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Sociální stát a každodenní život ve 20. století

Rákosník

čt 9:10-10:45

C/108

AHSV10393

AHS400604

AHS400252

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Myšlenkový svět obyvatel českých zemí ve 20. století: mezi nacionalismem, komunismem a demokracií.

Spurný

15:50-17:25

C/117

AHS100393

AHS400601

AHS400088

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Společenský život v nejen dlouhém 19. století

Štaif Út 09:10-10:45 C/117

 

Specializační přednášky:

Bakalářské studium

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie (přijatí do AR 2012/2013)

Předměty, jejichž kód je označen jako SP, jsou zakončeny kolokviem (Kv, 2 kredity). Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie - hospodářské a sociální dějiny (přijatí od AR 2013/2014)

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP1 (resp. PVP2), jsou zakončeny zápočtem (Z, 2 kredity, jednooborové studium)

Student či studentka navazujícího magisterského studia musí splnit 5 specializačních přednášek z hospodářských (PVP 1) a 5 ze sociálních dějin (PVP 2)

Hospodářské dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHSV20363

AHS666280

AHS666279

Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit der Industrialisierung

Barth st 12:30-14:05 C/117

AHS666029

AHS666028

AHSV20280

Technické projevy každodennosti Od idejí osvícenství k prvnímu veřejnému osvětlení Efmertová

út 12:30-14:05

C/117

AHSV20355

AHS666272

AHS666271

Formy akumulace finančních prostředků a úvěrové zdroje českého podnikání v 19. a první polovině 20. století Hájek

st 17:30-19:05

 

C/117

 

AHSV20138

AHS666026

AHS666027

Technické a vědecké památky Prahy

Jakubec

st 14:10-15:45

C/108

AHS666289

AHS666290

Společnost, kultura a hospodářství pozdně georgiánské Británie

Konečný

út 17:30 - 19:05

C/117

AHS666205

AHS666206

AHSV20290

Kapitoly z dějin železniční dopravy v českých zemích

Novotný po 17:30-19:05 C/117

AHS666285

AHS666286

AHSV20369

Slovensko ve víru státoprávních a hospodářsko-politických změn ve střední Evropě 1918-1948 Hallon Sabol st 15:50-17:25 C/105

AHS666233

AHS666234

AHSV20316

Proměny alimentární kultury v Praze před první světovou válkou Starcová čt 14:10-15:45 C/117

 

Sociální dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666277

AHS666278

AHSV20361

 History of Racism

Barth

st 15:50-17:25

P/131

AHS666282

AHS666281

AHSV20364

Night and Postwar Czechoslovakia

Dušková

út 14:10-17:25

(once every two weeks)

C/212

AHS666283

AHS666284

AHSV20367

„Poslouchej a dívej se“ – Státní bezpečnost (StB) po roce 1968 – možnosti a limity kontroly československé společnosti Vilímek

st 9:10-10:45

C/105

AHSV20374

AHS666291

AHS666292

Dějiny stravování v českých zemích ve 20. století – vybrané otázky Franc

st 14:10-15:45

C/117

 

Bakalářské studium

LS 2018

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS100014

AHS111010

AHS222010

AHS100027

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – předn.

Jakubec

po 15:50-17:25 P/301

AHS222024

AHS111024

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvič.

Kubů

Štolleová

čt 9:10:30-10:45

čt 15:50-17:25

C/117

 

C/105

AHS100013

AHS111011

AHS222011

Sociální dějiny od pol. 18. století do současnosti - předn.

Rákosník

Po 9:10-10:45

P/301

AHS222025

AHS111025

Sociální dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvič.

Rákosník

 

Bernášek

 

Bernášek

čt 7:30-9:05

po 15:50-17:25

po 14:10-15:45

C/105

 

C/105

 

C/105

AHS222016

AHS111016 

Hospodářské a sociální dějiny od roku 1945 do souč. – předn.
Jančík

po 14:10-15:45

P/301

AHS111026

AHS222026 

Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 – seminář

Štolleová

Minařík

čt 17:30-19:05

čt 14:10-15:45

C/105

C/105

 

Navazující magisterské studium:

Specializace - Hospodářské dějiny

LS 2018

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666013

AHS666193

AHS666194

Ideje, ekonomika, politika

Jančík st 17:30-19:05 C/117
AHS666015 Hospodářské dějiny - fenomén moderní kultury

Jakubec

Drnek

st 10:50-12:25 C/117
AHS666014 Podnikání, produkce a konzum v moderní době

Kubů

Štolleová

čt 10:50-12:25 C/117

AHS666011

AHS666007

Základní interpretační problémy hospodářských dějin

Kubů

Štolleová

čt 12:30 - 14:05 C/117

 

Specializace - Sociální dějiny

LS 2018

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666010

Rozbor a četba klíčových textů

Dušková

Rákosník

út 12:30-14:05 C/306
AHS666008 Dějiny sociálních teorií
Rákosník po 10:50-12:25 C/117
AHS333003 Metodologie v teorii a praxi

Spurný

pá 12:30-14:05 C/117

AHS666006 

AHS666012 

Základní interpretační problémy sociálních dějin

Spurný

Mrňka

pá 9:10-10:45 C/117

AHS666005

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – předn. Štaif po 9:10-10:45 C/117

AHS666005

Historiografie hospodářských a sociálních dějin – cvičení Štaif út 10:50-12:25 C/117

Aktuality

Leibnitz-Institut für Europäische Geschichte vyhlásil výběrové řízení na doktorandské stipendium...

21. červen 2018

V úterý 12. 5. na hlavní budově FF UK vystoupí prof. Wendy Goldman s přednáškou Starvation,...

12. květen 2018

Vážené studentky, vážení studenti,

Prácheňské muzeum v Písku připravuje na rok 2019...

19. duben 2018

Do 15. 4. 2018 je možné posílat abstrakty pro workshop ...

04. březen 2018