Filozofická Fakulta

ÚHSD

Rozvrh LS 2016/2017

Přehledy na rozvrhovém portálu FF UK

Rozvrh v SIS

Bakalářské studium - jednooborové, dvouoborové

Navazující magisterské studium Historie - hospodářské dějiny (přijatí od AR 2013/2014): jednooborové, dvouoborové

Navazující magisterské studium Historie - sociální dějiny (přijatí od AR 2013/2014): jednooborové, dvouoborové

Základní informace k elektronickému zápisu naleznete zde

Semináře k hospodářským dějinám

Kód Předmět Vyučující Čas Místnost

AHSV10393

AHS400605

AHS400246

Problémy hospodářských dějin se zaměřením na dějiny techniky, dopravy a komunikací v 18. - 20. století

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Jakubec St 9:10-10:45 C/108

AHSV10393

AHS400247

Československo v éře komunismu

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Jančík St 17:30-19:00 C/108

AHSV10393

AHS400606

Podnikatelé a podnikání v českých zemích v 19. a 20. století

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Kubů Čt 15:50-17:25 C/108

AHSV10393

AHS400609

AHS400230

Venkov mezi tradicí a modernitou

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Kubů

Šouša

Čt 17:30-19:05

C/108

 

Semináře k sociálním dějinám

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHSV10393

AHS400603

AHS400249

Sociální a kulturní dějiny 20. století

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Pullmann St 17:30-19:05 C/105

AHSV10393

AHS400602

AHS400251

Sociální stát a každodenní život ve 20. století

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Rákosník

Čt 9:10-10:45

C/108

AHSV10393

AHS400604

AHS400252

Myšlenkový svět obyvatel českých zemí ve 20. století: mezi nacionalismem, komunismem a demokracií.

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Spurný Po 17:30-19:05 C/117

AHS100393

AHS400601

AHS400088

Společenský život v nejen dlouhém 19. století

Bakalářský seminář, Diplomní seminář

Štaif Út 09:10-10:45 C/117

 

Specializační přednášky:

Bakalářské studium

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie (přijatí do AR 2012/2013)

Předměty, jejichž kód je označen jako SP, jsou zakončeny kolokviem (Kv, 2 kredity). Předměty, jejichž kód je označen jako PVP3, jsou zakončeny zkouškou (Zk, 4 kredity).

Navazující magisterské studium Historie - hospodářské a sociální dějiny (přijatí od AR 2013/2014)

Předměty, jejichž kód je označen jako PVP1 (resp. PVP2), jsou zakončeny zápočtem (Z, 2 kredity, jednooborové studium) nebo kolokviem (Kv, 1 kredit, dvouoborové studium).

Hospodářské dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666029

AHS666028

AHSV20280

Technické projevy každodennosti. Od idejí osvícenství k prvnímu veřejnému osvětlení

Efmertová Út 12:30-14:05 C/117

AHSV20138

AHS666026

AHS666027

Technické a vědecké památky Prahy Jakubec

St 12:30-14:05

C/108

AHS666205

AHS666206

AHSV20290

Kapitoly z dějin železniční dopravy v českých zemích Novotný

Po 17:30-19:05

 

C/105

 

AHS666233

AHS666234

AHSV20316

Vybrané kapitoly z každodenního života za první republiky Starcová

Po 14:10-15:45

C/105

 

Sociální dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666245

AHS666246

AHSV20328

Ethnic Cleansing and Genocide in the 19th and 20th Century

Barth

St 15:50-17:25

C/117

AHS666247

AHS666248

AHSV20330

Geschichte der Demokratie im 19. und 20. Jahrhundert

Barth

St 12:30-14:05

C/117

AHS666244

AHS666027

AHSV20326

Město, modernita a identita v českých zemích v 19. století Bernášek

Po 12:30-14:05

C/105

AHS666237

AHSV20320

AHS666238

Consumption and Every-Day-Practices in State Socialism Gagyiová

St   9:10-10:45

C/117

AHS666231

AHSV20314

AHS666230

Historici v muzeu: Teoretický a praktická kurz muzejních studií Jareš

St 17:30-19:05

C/117

AHSV10605

Social History od 20th Century Europe

Pullmann

Po 17:30-19:05

P/301

AHS666235

AHSV20318

AHS666236

Trestněprávní represe v Československu
Vilímek

St   9:10-10:45

C/049

AHSV20323

AHS666242

AHS666241

Národní symboly a reklama Vošahlíková

Čt 14:10-15:45

C/117

 

Bakalářské studium

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS100014

AHS111010

AHS222010

AHS100027

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – předn.

Jakubec

Po 15:50-17:25 P/301

AHS222024

AHS111024

AHS100027

Hospodářské dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvič.

Kubů

Štolleová

Čt  9:10-10:45

Čt 17:30-19:05

C/117

 

C/117

AHS100013

AHS111011

AHS222011

Sociální dějiny od pol. 18. století do současnosti

Pullmann

Po 9:10-10:45

P/301

AHS222025

 

AHS111025

 

AHS100013

Sociální dějiny od pol. 18. stol. do roku 1945 – cvič.

Rákosník

 

Bernášek

 

Spurný

Čt 7:30-9:05

Po 14:10-15:45

Út 17:30-19:05

C/105

 

C/117

 

C/117

AHS222016

AHS111016 

Hospodářské a sociální dějiny od roku 1945 do souč. – předn.

Jančík

Po 14:10-15:45

P/301

AHS111026

 

AHS222026 

Hospodářské a sociální dějiny po roce 1945 – seminář

Štolleová

 

Minařík

Čt 15:50-17:25

 

St 14:10-15:45

C/117

 

C/105

 

Navazující magisterské studium:

Specializace - Hospodářské dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666013

AHS666193

AHS666194

Ideje – ekonomika - politika

Jančík

St 14:10-15:45 C/117

AHS666015

Hospodářské dějiny - fenomén moderní kultury

Jakubec

Drnek

St 10:50-12:25 C/117
AHS666014 Podnikání, produkce a konzum v moderní době

Kubů

Štolleová

Čt 10:50-12:25 C/117

AHS666011

AHS666007

Základní interpretační problémy hospodářských dějin

Kubů

Štolleová

Čt 12:30 - 14:05 C/117

AHS400070

AHS666005

Historiografie hospodářských a sociálních dějin - předn. Štaif Po 9:10-10:45 C/117

AHS400070

AHS666005

Historiografie hospodářských a sociálních dějin - cvičení Štaif Út 10:50-12:25
C/117

 

Specializace - Sociální dějiny

 

KódPředmětVyučujícíČasMístnost

AHS666010

Rozbor a četba klíčových textů 

Dušková

Po 15:50-17:25
C/117

AHS666009

Soudobé problémy sociálních dějin Pullmann Po 12:30-14:05
C/117
AHS666008 Dějiny sociálních teorií

Rákosník

Po 10:50-12:25 C/117
AHS333003    Metodologie v teorii a praxi Spurný Út 15:50-17:25
C/117

AHS666006

AHS666012

Základní interpretační problémy sociálních dějin Spurný Út 14:10-15:45 C/117

AHS400070

AHS666005

Historiografie hospodářských a sociálních dějin - předn. Štaif Po 9:10-10:45 C/117

AHS400070

AHS666005

Historiografie hospodářských a sociálních dějin - cvičení Štaif Út 10:50-12:25 C/117

Aktuality

Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea nabízí neplacené stáže ve Sbírce Muzea...

29. březen 2017

Zveme vás k aktivní účasti na konferenci Kam kráčí studium populární kultury v českém a...

17. březen 2017

Zveme Vás na účast v soutěži Courage.

Soutěž je určena mladým...

06. březen 2017

Rádi bychom vás upozornili na možnost publikování studentských a absolventských prací v ...

15. Prosinec 2016

...

26. září 2016

Sekretářka katedry žádá studenty, aby v případě, že chtějí zapsat atestaci, kterou mají v indexu...

12. září 2016