Filozofická Fakulta

ÚHSD

Státní bakalářské zkoušky leden/únor 2018

Státní zkoušky bakalářské pro obor Historie pořádá v termínu leden/únor 2018 Ústav hospodářských a sociálních dějin. Závaznou přihlášku ke státním bakalářským zkouškám je třeba podat nejpozději do 15. 12. 2017, kontrola studijních povinností pak proběhne k 17. 1. 2018. Nejpozději ve středu 3. ledna 2017 je nutné vložit elektronickou podobu práce do systému SIS. Ústav hospodářských a sociálních dějin požaduje odevzdání také dvou vytištěných pracovních verzí v kroužkové vazbě. Tyto výtisky odevzdávejte na sekretariátu ÚHSD nejpozději ve čtvrtek 4. ledna 2018 v úředních hodinách (9:00 – 11:00). Státní bakalářské zkoušky se budou konat dne 29. ledna 2018.

News

Doc. Rákosník ruší v pondělí 15. 1. ze zdravotních důvodů své konzultační hodiny.

14. January 2018

V pondělí 11. prosince se ve Šporkově paláci v Hybernské koná závěrečné kolokvium soutěže ...

30. November 2017