Filozofická Fakulta

ÚHSD

Aktuality

18.05.2017 - 12:05
17. červen 2017

1. - 3. 6. se v Řezně bude konat konference na zajímavé téma

29.03.2017 - 15:16
28. duben 2017

Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea nabízí neplacené stáže ve Sbírce Muzea dělnického hnutí
 
 
Knihovna sbírky Muzea dělnického hnutí

Datum: od 1. 4. nebo dle dohody

Náplň: spolupráce na základním zpracovávání knihovny, katalogizaci, evidenci

Uzávěrka: průběžně

Místo: Ústřední depozitář Terezín (50 min. autobusem z Prahy, aut. nádraží Praha-Holešovice)

Kontakt: jitka_gelnarova@nm.cz
 
Knihovna muzea dělnického hnutí ve správě Oddělení novodobých českých dějin čítá cca 20 tis. knih z období od pol. 19. století do roku 1989 v několika jazycích. Obsahuje texty významných představitelů dělnického hnutí v českých zemích, díla teoretiků marxismu a marxismu-leninismu, zahrnuje českou a slovenskou beletristickou produkci jako součást propagandy po roce 1948, metodické příručky a učební texty marxismu-leninismu, ale také cenné ukázky produkce domácích i zahraničních odpůrců komunistické...

17.03.2017 - 19:41
16. duben 2017

Zveme vás k aktivní účasti na konferenci Kam kráčí studium populární kultury v českém a slovenském prostředí, kterou organizuje Centrum pro studium populární kultury ve spolupráci s projektem H2020 Courage.

Do 31. 5. 2017 můžete posílat návrhy tématických panelů, příspěvků nebo posterů. 

Konference proběhne 27. - 29. 10. 2017 v Ostravě.

Více informací naleznete zde.

06.03.2017 - 16:43
5. duben 2017

Zveme Vás na účast v soutěži Courage.

Soutěž je určena mladým badatelům a badatelkám všech zaměření do věku 30 let. K účasti jsou zváni především studenti a studentky humanitních, pedagogických, sociálně vědních a uměleckých oborů. Základní podmínkou účasti v soutěži je práce s primárními zdroji (není možné předložit syntézu či přehled literatury). Vítáme různorodé formy výstupů. Může jít jak o texty založené na analýze pramenů, tak projekty umělecké (video, fotografie, grafika atd.) nebo využití digitálních technologií (aplikace, mapy…).

Přihlásit se je možné do 14. května 2017

Více informací najdete zde.

03.02.2017 - 21:44
5. březen 2017
15.12.2016 - 18:59
14. leden 2017

Rádi bychom vás upozornili na možnost publikování studentských a absolventských prací v oblasti historických a příbuzných věd v odborném sborníku Studia Iuvenilia – Studentské historické sešity, vydávaném Ostravskou Univerzitou v Ostravě. Sborník je určen studentům a absolventům do 35 let. Přivítáme příspěvky z oblasti českých a středoevropských dějin od středověku po současnost, stejně jako recenze a zprávy z činnosti studentských organizací apod. Uzávěrka pro zaslání textů do aktuálně připravovaného čísla je 31. března 2016. Prosíme o rozšíření této zprávy mezi studenty a doktorandy Vašeho pracoviště. Kontakt: studentsky.sbornik@seznam.cz.

Za redakci

Ondřej Kolář

26.09.2016 - 18:09
26. říjen 2016
12.09.2016 - 09:41
12. říjen 2016

Sekretářka katedry žádá studenty, aby v případě, že chtějí zapsat atestaci, kterou mají v indexu do systému SIS, poslali emailem naskenovanou stránku indexu, ze které vyplývá, že je atestace splněna a do emailu pak vypsali o kterou atestaci se jedná, datum splnění a výsledek.

Aktuality

Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea nabízí neplacené stáže ve Sbírce Muzea...

29. březen 2017

Zveme vás k aktivní účasti na konferenci Kam kráčí studium populární kultury v českém a...

17. březen 2017

Zveme Vás na účast v soutěži Courage.

Soutěž je určena mladým...

06. březen 2017

Rádi bychom vás upozornili na možnost publikování studentských a absolventských prací v ...

15. Prosinec 2016

...

26. září 2016

Sekretářka katedry žádá studenty, aby v případě, že chtějí zapsat atestaci, kterou mají v indexu...

12. září 2016