Filozofická Fakulta

ÚHSD

Aktuality

09.09.2020 - 17:27
10. září 2020

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY v rámci programu ERASMUS+ pro letní semestr akademického roku 2020/21.Výběrové řízení proběhne v pátek 18. září 2020 v 10:30 v místnosti 302b. Tištěné přihlášky je možné odevzdat do středy 16. září 2020 na sekretariátu ÚSD či ÚČD.

Další informace k dispozici zde. 

22.07.2020 - 14:45
21. srpen 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě devatenáctého a dvacátého století. Prameny – metody – interpretace,

který se uskuteční 24. a 25. září 2020 v Císařském sále Karolina (Ovocný trh 2, Praha 1).

Program a další informace naleznete zde.

23.06.2020 - 01:13
23. červenec 2020

Historický ústav AV ČR a Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK si Vás dovolují pozvat na workshop 

Nové pohledy na dějiny dělnického hnutí v letech 1848–1948 v současné české historiografii,

který se uskuteční ve dnech 7. a 8. prosince 2020 v Akademickém konferenčním centru (Husova 4a, Praha 1).

Více informací s doporučenými tématy viz Call for papers.

Za organizátory Mgr. Jakub Raška (HÚ AV ČR – ÚHSD FF UK) a Mgr. Jakub Vrba (ÚHSD FF UK)

Další informace zde.

...
05.06.2020 - 17:23
5. červenec 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském hodnocení výuky kurzů letního semestru, které probíhá do 14. 6.

Odkaz k přihlášení naleznete zde a k přihlášení můžete použít login a heslo do CAS.

Děkujeme Vám za účast a za poskytnutou zpětnou vazbu!

16.04.2020 - 21:00
16. květen 2020

Following the government decision on the gradual loosening of the emergency measures, we specify the conditions of their realization at the Faculty of Arts, Charles University. From 20 April 2020, it is possible to implement direct contact with students in groups of max. 5 people. This possibility concerns the students of the final years and does not mean a restoration of regular classroom-based courses! We recommend using it for personal consultations of the students’ theses, alternatively other consultations leading to a successful finish of one’s studies.

The current entry restrictions to buildings of CUFA remain active. We ask the lecturers to plan a meeting with students to inform the building service by email (addresses: marketa.domanjova@ff.cuni.cz; jakub.rakosnik@ff.cuni.cz) that will pass on the information to the gatekeeper. The lecturers will then pick up the students at the reception on an appointed time and will lead them to the given...

16.04.2020 - 20:58
16. květen 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování mimořádných opatření upřesňujeme podmínky jejich realizace na FF UK. Od 20. 4. 2020 je možné realizovat přímý kontakt se studenty ve skupině max. 5 osob. Tato možnost se týká pouze studentů závěrečných ročníků a nejedná se o obnovení pravidelné prezenční výuky! Doporučujeme využít tuto formu pro osobní konzultace závěrečných prací, příp. jiné konzultace vedoucí k úspěšnému ukončení studia.

Rozhodnutí vlády nám také umožní za určitých organizačních a hygienických opatření zrealizovat závěrečné zkoušky obvyklou prezenční formou, což vítáme.

Původně zveřejněno na stránkách FF UK zde.

17.03.2020 - 23:51
16. duben 2020

Workshop „Dějiny podnikání ve střední Evropě devatenáctého a dvacátého století. Prameny – metody – interpretace“ se s ohledem na karanténu a s ní spojený seriál opatření v plánovaném termínu 26. 3. – 27. 3. neuskuteční. V případě optimistického vývoje, tj. obnovy každodenního života společnosti v relativně dohledné době dvou až tří měsíců, zvažujeme přeložení workshopu na červen resp. září tohoto roku. Pro aktuální informace sledujte prosím stránky našeho ústavu.

13.03.2020 - 11:59
12. duben 2020

As a follow-up to today’s declaration of the state of emergency by the Government of the Czech Republic, the Management of the Faculty of Arts, Charles University, has decided on the following measures. All measures are valid from 13 March 2020 until further notice. Their objective is the protection of public health regarding the spread of the coronavirus disease.

More information here.

13.03.2020 - 11:58
12. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení Filozofické fakulty UK o následujících opatřeních. Všechna opatření platí od 13. března 2020 do odvolání. Jejich cílem je ochrana veřejného zdraví v souvislosti se šířením koronavirové infekce.

Více informací zde.

10.03.2020 - 15:27
9. duben 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z nařízení úřadů od 11. března 2020 zrušena výuka na vysokých školách. Informace děkanátu FF UK zde.

24.02.2020 - 23:44
25. březen 2020

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají výběrové řízení na stipendijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2020/21. Výběrové řízení proběhne v úterý 10. března 2020 v 14:00 v místnosti 209. Tištěné přihlášky je možné odevzdat do pátku 6. března 2020 na sekretariátu ÚSD či ÚČD.

Více informací naleznete zde.

23.02.2020 - 19:45
24. březen 2020

Srdečně Vás zveme na informační webináře programu FUBiS při Freie Universität Berlin, které proběhnou 27. února 2020 v 17:00 SEČ a 31. března 2020 v 9:00 SEČ.

Registrace na únorový termín zde.

Registrace na březnový termín zde.

04.02.2020 - 18:32
5. březen 2020

Rozvrh ÚHSD pro LS 2020 je uveřejněn zde.

Zápis předmětů do SIS začíná v pátek 7. 2. 2020 od 10:00.

24.01.2020 - 14:09
23. únor 2020

Upozorňujeme na CfP podzimní konference “Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern Europe”.

Bližší informace zde.

09.01.2019 - 19:13
8. únor 2019

V sekci O ústavu/Projekt rozvoje byla zveřejněna aktuální vize prof. Jakubce. K prostudování zde.

Aktuality

Historické ústavy FFUK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NASTIPENDIJNÍ POBYTY...

09. září 2020

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop

Dějiny podnikání ve střední Evropě...

22. červenec 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi bychom Vás poprosili o účast ve studentském...

05. červen 2020

V návaznosti na rozhodnutí vlády o postupném uvolňování...

16. duben 2020

V návaznosti na dnešní vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodlo vedení...

13. březen 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

v souvislosti s šířením koronavirové infekce je z...

10. březen 2020

Historické ústavy (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají výběrové řízení na stipendijní...

24. únor 2020

Srdečně Vás zveme na informační webináře programu FUBiS při Freie Universität Berlin, které...

23. únor 2020